HomeAktualnościPowiat Łęczycki pomaga i inwestuje

Powiat Łęczycki pomaga i inwestuje

kłodawianka

Trwa remont „Kłodawianki” na odcinku gminy Grabów. To największa inwestycja Powiatu Łęczyckiego w ostatnim czasie. Wyremontowany zostanie ponad 20 kilometrowy odcinek łączący województwo łódzkie z Wielkopolską, a wartość inwestycji wyniesie ponad 14 milionów złotych.

Remont drogi powiatowej nr 2506E ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń. Pierwszy etap inwestycji odbywa się na odcinku drogi powiatowej przebiegający przez teren gminy Grabów. W późniejszym terminie realizowany będzie etap II na odcinku drogi powiatowej nr 2506E przebiegający przez teren gmin Daszyna i Łęczyca.

Zakres prac obejmuje: wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej, remont poboczy, odmulenie oraz reprofilacja rowów odwadniających.

Remontowana droga jest częścią ciągu komunikacyjnego o bardzo dużym znaczeniu w regionie. Jest to jedna z bardzo ważnych dróg łącząca województwo łódzkie z województwem wielkopolskim. Tzw. „Kłodawianka” łączy także atrakcje turystyczne w ramach Centralnego Łuku Turystycznego, a mianowicie: podziemną trasę turystyczną w Kopalni soli w Kłodawie z grodziskiem w pobliżu romańskiej Archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą. Odcinek położony jest w całości na obszarach wiejskich. Łączy okoliczne wsie z ośrodkami miejskimi Kłodawa, Koło, Łęczyca, Ozorków, Zgierz, Łódź. Jest również alternatywą komunikacyjną łączącą miejscowości z Kutnem i Piątkiem.

Koszt realizacji całego zadania planowany jest na kwotę ponad 14 mln złotych, a blisko 13,5 mln złotych pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W Daszynie trwa budo
Burmistrz Łęczycy
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.