HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiPowiat łęczycki planuje największą w historii inwestycję drogową

Powiat łęczycki planuje największą w historii inwestycję drogową

powiat łęczycki

Według zestawienia planowanych na ten rok inwestycji, powiat łęczycki przy swoim budżecie w granicach 78 milionów złotych, zamierza przeznaczyć 10 milionów złotych na inwestycje, czyli 13,2%. W porównaniu z powiatami sąsiednimi, to całkiem niezła baza, która pozwoliła zaplanować tegoroczne wydatki. W trakcie roku budżetowego pojawiają się jednak dodatkowe środki. Na ten rok powiat łęczycki otrzymał bardzo duże pieniądze z Polskiego Ładu.

– Niebawem czeka nas największa w historii powiatu łęczyckiego inwestycja drogowa, czyli planowana modernizacja drogi kłodawskiej. Cała ta inwestycja będzie kosztowała około 14 milionów złotych i środki na ten cen pozyskaliśmy z zewnątrz. Ta inwestycja będzie rozbita na dwa lata, zaczynamy od końca naszego powiatu, od granicy z województwem wielkopolskim, od strony Kłodawy, dlatego że tam stan drogi jest najgorszy. Prace będą prowadzone sukcesywnie w stronę Łęczycy – wyjaśnia Janusz Mielczarek, starosta powiatu łęczyckiego. – Jesteśmy na 95% przygotowani do przetargu, czekamy na opinię konserwatora zabytków (w okolicy remontowanej drogi znajdują się obiekty zabytkowe, które mają swój obszar oddziaływania). Kiedy otrzymamy opinię, od razu będziemy mogli ogłosić przetarg, a zależy mi, żeby zrobić to jak najszybciej.

Remont ponad 21 kilometrów tzw. kłodawianki to ogromne zadanie, ale nie jedyne realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

– Przygotowujemy się technicznie do modernizacji i budowy boisk przy naszych szkołach oraz do zakupu przy każdej ze szkół urządzenia sportowego, w zależności od tego, jakie potrzeby zostały zgłoszone przez dyrektorów. Najpierw określiliśmy potrzeby, zaplanowaliśmy ich lokalizację. Każda szkoła dostanie nowe urządzenie sportowe, np. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie wzbogaci się o urządzenie street workout, które pomaga na pozbycie się nadmiaru energii na świeżym powietrzu. Doposażymy siłownię zewnętrzną przy I Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, siłownię zewnętrzną będziemy też mieli w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy. Z tych dużych planowanych inwestycji w szkołach, możemy wymienić modernizację boiska w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i modernizację boiska w Zespole Szkół im Jadwigi Grodzkiej. W obu tych placówkach boiska są zdegradowane i użytkowanie ich na pewno nie jest komfortowe. Planujemy boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią tartanową, będą siłownie zewnętrzne, a dodatkowo w ZSP nr 1 dodatkowo będzie bieżnia tartanowa zakończona skocznią w dal, zmodernizowane też będzie boisko do siatkówki – wymienia starosta J. Mielczarek.

Zarząd Powiatu Łęczyckiego wyposaża placówki w urządzenia sportowe podnosząc standard nauczania wychowania fizycznego, uczniowie będą mogli także korzystać z nowych urządzeń w okienkach między lekcjami. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy od dwóch lat i nazywa się „Młodzieżowy Sport Dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim”, na który starostwo otrzymało dofinansowanie.

– Przyszedł czas na finalizację tego projektu, którego zwieńczeniem będą właśnie planowane na ten rok przedsięwzięcia we wszystkich szkołach powiatu łęczyckiego – dodaje starosta Janusz Mielczarek.

Dlaczego kupcy nie c
Plaga nietrzeźwych
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.