HomeAktualnościPolicja w łęczyckiej szkole

Policja w łęczyckiej szkole

policja w szkole

Funkcjonariusze wraz z pracownikiem kadr z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy w ramach działań promujących zawód policjanta przeprowadzili spotkania z uczniami Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Młodzież, która już wkrótce przystąpi do egzaminu dojrzałości uzyskała informacje na temat wymogów oraz wyglądu poszczególne etapy rekrutacji do służby w Policji.

Podczas dwudniowych spotkań z przyszłymi absolwentami policjanci i pracownicy łęczyckiej komendy zachęcali do wstąpienia w szeregi służby. Poza omówieniem poszczególnych pionów w policji, większość spotkania poświęcono tematyce związanej z procesem rekrutacji oraz wymaganiom, które musi spełnić przyszły kandydat. Nie zabrakło informacji dotyczących terminów przyjęć oraz wymaganych dokumentach a przede wszystkim zalet jakie niesie ze sobą ta odpowiedzialna służba.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!

Szczegółowych informacji udziela:

Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kontroli, Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4

tel. 47 84 231 04

26-latka uderzyła b
Czy PKP wywiążą s
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.