HomeAktualności z regionu+Ludzkie szczątki w kościele!

Ludzkie szczątki w kościele!

kościół poddębice

Pod podłogą kościoła pw. św. Katarzyny w Poddębicach odkryto ludzkie szczątki – najprawdopodobniej mężczyzny i dziecka.

Do odkrycia doszło podczas prowadzonego remontu, montażu ogrzewania podłogowego.

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi można przeczytać, że na styku nawy głównej z boczną odsłonięto relikty cmentarzyska (najprawdopodobniej XVII-wiecznego). „Biorąc pod uwagę wstępną analizę kości, ocenić można, że szczątki te należały do mężczyzny i dziecka. Dodatkowo pod fundamentami nawy głównej zlokalizowano pozostałości starszej konstrukcji, być może XV-wiecznego kościoła” – informuje urząd.

Kościół usytuowany jest w centrum miasta, na najwyższym wzniesieniu Poddębic – na skarpie.

Z najwcześniejszego okresu pochodziła pierwotna świątynia, która została zastąpiona przez obecną. Kościół znajduje się na terenie dawnego grodziska, na który składał się kościół prywatny z drewna, dwór właścicieli Poddębic (Poddębskich, Pomianów, Chebdów) oraz wał ziemno-palisadowy. Wokół rozbudowała się osada chłopsko-rzemieślnicza.

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” można przeczytać: „W początku XVII wieku Poddębice przeszły w ręce Grudzińskich, matka Stefana Grudzińskiego, starosty ujskiego i pilskiego, z domu Karśnicka, podkomorzanka łęczycka, wystawiła w roku 1610 na miejsce starego, drewnianego kościoła, nowy murowany, dotąd trwający…”

W Ozorkowie będą n
Autobusy nie wyjecha
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.