HomeAktualności z regionuPowiat łęczycki„Łęczycanka” protestuje przeciwko decyzji samorządu w Łęczycy!

„Łęczycanka” protestuje przeciwko decyzji samorządu w Łęczycy!

pacholski łęczycanka

SM „Łęczycanka” zgłosiła protest do urzędu miejskiego w sprawie nowej, wyższej opłaty za wieczyste użytkowanie obowiązującej od stycznia br. UM, z kolei, przekazał temat do rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi.

Listopadowa sesja rady miejskiej zatwierdziła wzrost opłaty za wieczyste użytkowanie.

– Do urzędu miejskiego nie wpłynęło żadne pismo kwestionujące wysokość ustalonych stawek od podatków, natomiast 23 grudnia wpłynął wniosek od Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Wniosek ten został przekazany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi – mówi Mateusz Kucharski z wydziału promocji UM w Łęczycy.

O sprawę pytamy prezesa „Łęczycanki” Jarosława Pacholskiego.

– Aktualizację opłaty rocznej, obowiązującej od początku 2022 roku, (nazwijmy to po imieniu – jest to podwyżka) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” otrzymała w dniu 25.11.2021 r. Została ona podpisana przez burmistrza miasta Łęczyca. Po analizie tego dokumentu stwierdziliśmy, że podwyżka ta jest nieuzasadniona, a już na pewno w naszym przekonaniu nie jest uzasadniona w prawie dwukrotnej wysokości. Kilkunastostronicowe uzasadnienie, co do naszych wątpliwości w tej kwestii, przedstawiliśmy we wniosku, który został złożony w dniu 23.12.2021 r. Na uwagę zasługuje fakt, że Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie wprowadza obowiązku aktualizacji tej opłaty. O jej wprowadzeniu decydują władze samorządowe przy zachowaniu wymogów formalnoprawnych określonych w ustawie – komentuje szef „Łęczycanki”. – Zarząd SM „Łęczycanka”, mając merytoryczne argumenty, nie może zgodzić się na kolejną podwyżkę, którą zafundowali nam „rządzący”. W ostatnim czasie wzrosły ceny prądu, gazu, ciepła dostarczanego do naszych budynków, wywozu odpadów komunalnych, wody i kanalizacji oraz podatków od nieruchomości, a teraz jeszcze doszła opłata za wieczyste użytkowanie. W związku z tym nastąpił znaczny wzrost opłat czynszowych wnoszonych przez naszych mieszkańców, na który nie mamy żadnego wpływu. Z racji swoich obowiązków, informując spółdzielców o zmianie opłat, to zarząd spółdzielni tłumaczy się z podwyżek, o których nie decyduje.

łęczycanka
Radny pyta o zapłat
Tragedia na torach.
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.