HomeAktualności z regionuGmina Łęczyca ma mocnego kandydata na wójta

Gmina Łęczyca ma mocnego kandydata na wójta

kandydatPo ostatnich wyborach, w których niewielu głosów zabrakło, by objął urząd wójta gminy Łęczyca, Jacek Rogoziński, kandydat PiS, ponownie zgłosił swoją kandydaturę. Pytamy więc jakie ma plany rozwoju gminy i co będzie jego mocną stroną w nadchodzących wyborach samorządowych.

Kandyduje Pan na urząd wójta gminy Łęczyca po raz drugi, co wpłynęło na podjęcie tej decyzji?
W poprzednich wyborach samorządowych otarłem się o wygraną. Różnica była znikoma, zadecydowały jednostki. Dowodzi to faktu, że mieszkańcy gminy Łęczyca są przekonani do zmiany obecnej władzy. Chcę ponownie dać im taką możliwość. Poza tym, od lat obserwuję w jaki sposób gminy z woj. łódzkiego rozwijają się dzięki funduszom europejskim. Niestety, nie można tego powiedzieć o naszej gminie. Realizowane tutaj projekty nie przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego gminy, nie przynoszą też wymiernych i odczuwalnych korzyści mieszkańcom gminy, np. w zmniejszeniu kosztów utrzymania gospodarstw domowych, czy utworzeniu nowych miejsc pracy, a są one potrzebne, by zatrzymać młodych ludzi w gminie, którzy obecnie emigrują w poszukiwaniu pracy.
W jaki sposób chce Pan stworzyć nowe miejsca pracy?
Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. Mam szereg pomysłów na rozwój gminy, które pozwolą zmieć istniejącą od kilkunastu lat sytuację. Podstawowym zadaniem jest ściągnięcie inwestorów, którzy będą chcieli wydawać tu swoje pieniądze i zatrudniać mieszkańców gminy Łęczyca. Mamy dużo terenów, ogromne możliwości i dobre warunki. Trzeba tylko zacząć aktywnie działać. Nie można też pomijać osób starszych i rolników. Ponieważ jesteśmy gminą typowo rolniczą, należy korzystać z dotacji unijnych dla samorządu i osób indywidualnych. Chciałbym nakłonić mieszkańców do korzystania z funduszy, ponieważ dzięki nim mamy większe możliwości poprawy sytuacji bytowej.
Jaki jest Pana pomysł na zarządzanie gminą Łęczyca?
Kiedyś wójt był kojarzony z dobrym gospodarzem, który wszystkiego doglądał, ale to już historia. Wójt musi być przede wszystkim nowoczesnym menadżerem, który będzie potrafił w jak najlepszy sposób gospodarować środkami finansowymi. Rutyna obecnego wójta, to główny hamulcowy i dlatego obecnie brakuje pomysłów, strategii w zarządzaniu i kierunków rozwoju gminy. Mamy rok 2014, a gmina nie posiada żadnych dokumentów programowych na lata 2014 -2020, czyli na najważniejszy okres pozyskiwania funduszy unijnych. Uważam, że wójt powinien sprawnie i kompleksowo zarządzać inwestycjami w infrastrukturę, a nie wybiórczo jak to miało miejsce chociażby w przypadku OSP. Mam program rozwoju gminy, oparty właśnie na realizacji inwestycji w infrastrukturę.
Jakie to inwestycje?
Przede wszystkim wodno- kanalizacyjna i gazociągowa. Bliskość miasta Łęczyca stawia naszą gminę na uprzywilejowanym miejscu i grzechem jest niekorzystanie z miejskich możliwości, np. z oczyszczalni ścieków, tym bardziej, że coraz częściej realizuje się wnioski partnerskie. Podejrzewam, iż niewiele osób wie, że w 2007 r. został opracowany “projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Łęczyca”, jednak od 7 lat gmina nie zrealizowała żadnej inwestycji w tym zakresie. Próżno szukać też planów budowy gazociągu, czy instalacji solarnych zapewniających mieszkańcom alternatywne źródła energii. Jako wójt zamierzam realizować inwestycje, a co najważniejsze to działać na rzecz gminy.
Jak ocenia Pan swoje szanse w wyborach na tle konkurentów?
Na dzień dzisiejszy jedynym konkurentem jest obecny wójt, który zarządza gminą od kilkunastu lat. Efekty tego zarządzania widać szczególnie raz na 4 lata – w roku wyborczym. Myślę, że mieszkańcy już to zauważyli. Obawiam się jednak, że część z nich może być już przyzwyczajona do obecnej władzy i nie zauważać innych, lepszych możliwości. Moim zadaniem podczas kampanii wyborczej będzie przekonanie tych, którzy jeszcze się wahają. Rozmawiam z mieszkańcami, poznaję ich problemy, oczekiwania, potrzeby i nastawienie. Dowiaduję się, co jest dla nich najważniejsze i będę chciał o to zadbać.
Jakich zmian, poza intensywnym rozwojem, mogą spodziewać się mieszkańcy gminy Łęczyca, jeżeli wybiorą Pana na wójta?
Na pewno należy wprowadzić zmiany w zakresie zarządzania oświatą. Obecnie gmina nie ma własnego przedszkola, a jedynie oddziały przedszkolne. Grono dzieci jest dowożonych do placówek poza teren gminy, w ślad za nimi wypływają z budżetu środki finansowe. Środki na przedszkola powinny być rozdzielane równomiernie na poszczególne placówki i pozyskiwane z zewnątrz. W latach 2007-2013 gmina zaprzepaściła szanse na pozyskanie środków na przedszkola z POKL. Z kolei inwestycja w boisko w Siedlcu zamiast z budżetu powinna być współfinansowana ze środków UE, gdzie koszt dla gminy mógł wynosić tylko 15% wkładu własnego, a nie 100%. Poza tym, chciałbym przywrócić fundusz sołecki. Z jego pomocą można realizować wspaniałe projekty, a przy okazji integrować lokalną społeczność. Warto też wspomnieć, że przy szkołach są tworzone gminne centra kultury, natomiast nigdzie nie utworzono Gminnego Ośrodka Kultury. Nie ma takiego miejsca, w którym prowadzone były by warsztaty, zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży lub osób starszych, a przecież gmina posiada niezagospodarowane lokale np. w Jankowie . To tylko niektóre z moich propozycji, a posiadaną przeze mnie wiedzę i doświadczenie z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych wykorzystam w sprawowaniu funkcji wójta gminy Łęczyca. Wójta aktywnego, zaangażowanego i działającego na rzecz rozwoju.
Dziękuję za rozmowę

Sąsiad pije i wyje
Dożynki w krainie O
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.