HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiGrabówBudżet bez emocji. Kontrowersje ws. podwyżki

Budżet bez emocji. Kontrowersje ws. podwyżki

sesja grabów

Rada gminy Grabów jednogłośnie przegłosowała przyjęcie budżetu na 2022 rok. Takiej jednomyślności nie było już przy ponownej debacie i uchwale w sprawie diety dla przewodniczącego rady.

Samorządowcy debatowali głównie w sprawie przyjęcia budżetu na 2022 rok. Po przedłożeniu przez skarbnik Grażynę Życzkowską projektu uchwały budżetowej z autopoprawką oraz pozytywnej opinii RIO w Łodzi przewodniczący rady, Józef Drozdowski, zaproponował dyskusję w sprawie projektu uchwały. Wątpliwości radnych wzbudziła ewentualna konieczność zaciągnięcia kredytu  w kwocie 2 800 000 zł.

–  Czy naszą gminę stać na kredyt i czy zgodnie z zapisem w projekcie uchwały, na mocy którego upoważniamy wójta do jego zaciągnięcia rada już wyraża zgodę na podjęcie  zobowiązania? – pytał radny Rafał Rosiński.

W odpowiedzi na wątpliwości samorządowca skarbnik zaprzeczyła.

–  Nie ma takiej możliwości prawnej, aby wójt zaciągnął kredyt bez dodatkowej uchwały rady. Państwo będziecie musieli być poinformowani i wyrazić na to zgodę. Istotnym jest też, że podobnie jak przez ubiegłe trzy lata gmina nie zaciągała kredytu  i w tej sytuacji nie będzie takiej potrzeby. Jest on wpisany wyłącznie  na uzupełnienie deficytu budżetowego – tłumaczyła skarbnik gminy.

W uzupełnieniu wójt Janusz Jagodziński zwrócił uwagę, że jest to budżet bardzo dynamiczny z wysokim wskaźnikiem inwestycji zamykającym się kwotą ok. 15 000 000 zł.

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową, według której dochody gminy wynoszą: 37 085 482 zł, wydatki : 40 261 930,94 zł i deficyt 3 176 448,94 zł, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie : 2 800 000 zł i nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku w wysokości : 376 448,94 zł.

Takiej zgodności nie było już przy reasumpcji uchwały z 30 listopada br. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, wiceprzewodniczących i przewodniczącego rady. W listopadowej uchwale przyjęto: 600 zł dla radnego i po 800 zł dla przewodniczącego i dwojga wiceprzewodniczących. Projekt uchwały zmieniającej te zapisy wniósł radny Krzysztof Kowalski. Zmiana dotyczyła wyłącznie diety przewodniczącego, która miałaby wynosić 1 200 zł, pozostałe diety projektodawca pozostawił bez zmian.

–  Czy kolega wskazał na źródło pokrycia tej podwyżki? – pytał radny Rafał Rosiński.

O to, czy jeden radny może zgłosić projekt uchwały pytał  natomiast Michał Sobiński. Dlaczego przedłożony radzie projekt nie zawiera uzasadnienia, chciał wiedzieć Zenon Czekalski.

Wątpliwości formalne wyjaśnił sekretarz, Jarosław Głowacki.

–  Zarówno sposób zgłaszania uchwał, jak i ich konstrukcje określa statut gminy Grabów, którego ostatnia aktualizacja miała miejsce we wrześniu 2019 roku – tłumaczył urzędnik.

Projektodawca, radny Krzysztof Kowalski nie wskazał konkretnie źródła pokrycia podwyżki dla przewodniczącego, co wzbudziło duże emocje. Sprawę rozstrzygnął przewodniczący zarządzając głosowanie w sprawie projektu uchwały. Za jej przyjęciem głosowało 9 radnych, przeciwnych było 5, wstrzymujących nie było. Na mocy podjętej większością głosów uchwały, przewodniczący Drozdowski otrzyma co miesiąc więcej o 400 zł.

UDOSTĘPNIJ:
Super traktor w gmin
Pościg za pijanym 1
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ