Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów

Ogłoszenie o przetargu w sprawie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Ostrowsku

Burmistrz miasta Uniejów ogłosił przetarg na rozbudowę hydroforni w Ostrowsku, która jest jednym z elementów uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w gminie Uniejów. Oferenci mają czas do 4 grudnia na przedstawienie swoich propozycji.
Zadanie, o którym mowa, jest efektem poszukiwań nowych źródeł wody w kontekście zapewnienia wymaganej ilości wody pitnej. Gruntowny remont stacji uzdatniania wody w Ostrowsku jest zadaniem mającym na celu usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. W związku z intensywnym rozwojem gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji turystycznych jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Planowane zadanie obejmuje przebudowę, a ściślej rzecz ujmując rozbiórkę istniejącej kontenerowej SUW oraz realizację nowego budynku technologicznego z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych instalacji dla funkcjonowania nowego obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej. Przedsięwzięcie przewiduje ponadto dostawę zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej.

Nowoczesne i automatycznie sterowane pompy będą podnosić ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniejszać je w nocy, kiedy pobór wody jest minimalny. Automatyzacja tego procesu zapewni wysoką ekonomikę dystrybucji wody.

Inwestycja jest czwartym elementem w ramach zadania pod nazwą: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.
Na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, który realizowany jest we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów, będącym gestorem sieci wodkan, gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020