HomeAktualnościTrucizna pod Łęczycą! Istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka!

Trucizna pod Łęczycą! Istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka!

niebezpieczne odpady

Funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej i Łódzkiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi wykryli proceder pozorujący legalną działalność gospodarczą, związaną z utylizacją odpadów niebezpiecznych. Grupa osób, pozorując legalną działalność gospodarczą, przyjmowała, oczywiście nie za darmo, odpady. Problem jednak w tym, że nigdy nie trafiły one do utylizacji.

Zamiast utylizować je w legalny sposób, grupa ludzi porzucała śmieci w różnych miejscach, m.in. na terenie naszego regionu. Znaczna ilość tego typu odpadów trafiła też pod Łęczycę!

Zorganizowana grupa przestępcza, działając poprzez sieć firm i posługując się fakturami poświadczającymi nieprawdę, nielegalnie zagospodarowała około 70 tys. ton odpadów. Odpady nie trafiały do miejsc deklarowanych na dokumentach, ale były porzucane lub deponowane w miejscach niedozwolonych, m.in. w wynajmowanych magazynach i na terenach nieprzeznaczonych do takich celów – informuje WIOŚ.

Łódzki WIOŚ tłumaczy, że tak przechowywane odpady stanowią istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, mogą powodować znaczne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi, a tym samym doprowadzić do istotnych zniszczeń w świecie fauny i flory.

Prowadzone jest śledztwo w sprawie wyłudzeń zwrotu podatku VAT w związku z rzekomą utylizacją ok. 70 tys. ton odpadów niebezpiecznych. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 48 osób.

Szacunkowy koszt legalnej utylizacji takiej ilości odpadów to ponad 350 mln zł. Straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowane przez KAS to ok. 1,6 mln zł.

Funkcjonariusze na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, od 2022 roku zatrzymali szereg osób związanych ze sprawą. Ostatnio na terenie województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego przeszukano miejsca działalności firm biorących udział w przestępczym procederze.

Teraz trzy kolejne osoby zatrzymano do sprawy związanej z transportem i utylizacją odpadów. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 490 milionów złotych.

„Łącznie w sprawie występuje 48 osób podejrzanych, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełniania przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Wobec 14 osób na wniosek prokuratora zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania” – przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji.

UDOSTĘPNIJ:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ