HomePosty otagowane frazą "ziemia łęczycka"

Kiedy 9 czerwca 2015 r. w Ratuszu Miejskim podpisywano umowę partnerską powołująca Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka”, zakładano wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego, w szczególności poprzez rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Strony umowy: Łęczyca reprezentowana przez burmistrza Krzysztofa Lipińskiego, gmina Łęczyca reprezentowana przez wójta

Czytaj więcej

Do redakcji dotarły dokumenty informujące o dużych dotacjach. Czy pieniądze zostały przyznane sprawiedliwie? Na liście obdarowanych znalazły się znane w regionie nazwiska. Prezes zarządu LGD „Ziemia Łęczycka” jest radną powiatową z ramienia PiS. Nie chciała przez telefon komentować sprawy. Umówiła się z naszą dziennikarką na przyszły

Czytaj więcej

Jak już informowaliśmy, Mirosław Ryśkiewicz złożył niedawno rezygnację z pełnienia funkcji prezesa stowarzyszenia LGD „Ziemia łęczycka”. W budynku SP w Topoli Królewskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, podczas którego wybrano nowy zarząd z prezesem Moniką Twardowską na czele. Radny gminny Grzegorz Góra, członek stowarzyszenia,

Czytaj więcej

LGD „Ziemia Łęczycka” powstała w 2015 roku. Do stowarzyszenia przystąpiły cztery gminy - Łęczyca, Grabów i Daszyna oraz miasto Łęczyca. W okresie programowym, od 2015 do 2021 roku, organizacja udzieliła wsparcia finansowego w wysokości ok. 5 mln zł. Prezesem i równocześnie kierownikiem biura LGD był

Czytaj więcej