HomeAktualności z regionuSzkoły do likwidacji? Kurator zmienił zdanie, rodzice nie…

Szkoły do likwidacji? Kurator zmienił zdanie, rodzice nie…

szkoły do likwidacji

W związku ze zmianą opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty w przedmiocie likwidacji Szkół Podstawowych w Błoniu i w Siedlcu, gmina Łęczyca wróciła do tematu podjętych w ubiegłym roku uchwał intencyjnych, o zamiarze likwidacji w/w placówek oświatowych. Zdania w sprawie nie zmienili rodzice, którzy na zorganizowanym w ubiegły czwartek w SP w Siedlcu, spotkaniu zapowiedzieli, że podejmą wszelkie działania w obronie „swojej” szkoły.

Przez prawie rok sprawa podjętej uchwały intencyjnej w przedmiocie likwidacji szkół podstawowych w Siedlcu i w Błoniu utknęła w urzędach i sądzie. Po ostatnim wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżone (negatywne) Postanowienie Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz utrzymane w mocy przez MEN. W związku z tym Łódzki Kurator Oświaty po ponownym rozpatrzeniu wniosku Rady Gminy Łęczyca pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji szkół podstawowych w Siedlcu i w Błoniu oraz utworzeniu dla uczniów klas I-III dwóch filii Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej. Uczniom klas IV – VIII likwidowanych szkół zostałaby zapewniona możliwość kontynuowania nauki w SP w Topoli Królewskiej oraz zgodnie z deklaracją wójta, Jacka Rogozińskiego, gmina Łęczyca zabezpieczy bezpłatny dowóz i opiekę w trakcie jego trwania.

– Wróciliśmy do kontynuacji rozpoczętej w 2019 roku określonej Prawem Oświatowym, procedury likwidacyjnej. Mimo, że po podjętej wcześniej uchwale intencyjnej, zgodnie z prawem zawiadamialiśmy rodziców, związki zawodowe o zamiarze likwidacji dwóch placówek, obecnie po wydaniu przez kuratora pozytywnej opinii ponownie wysłaliśmy powiadomienia do rodziców, aczkolwiek nie było takiego wymogu prawnego – mówi kierownik ds. oświaty w UG Łęczyca Andrzej Piłacik. – Dalsze postępowanie gminy to wniesienie przez wójta pod obrady Rady Gminy projektów uchwał o likwidacji szkoły podstawowej w Siedlcu i w Błoniu. I tak naprawdę w tej sytuacji decyzja należy do radnych, jeżeli większością głosów poprą projekt uchwał, to z dniem 31 sierpnia 2022 roku likwidacja stanie się faktem, podobnie jak również powołanie z dniem 1 września 2022 roku dwóch filii Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, w Siedlcu i w Błoniu.

O strategicznym wymiarze decyzji rady mówi wójt Jacek Rogoziński.

– Wielokrotnie przedstawiałem radzie gminy przesłanki ekonomiczne będące podstawą tych projektów uchwał, samorządowcy mają wybór między dalszym dynamicznym rozwojem gminy a ewentualną stagnacją, w przypadku braku większości głosów popierających likwidację dwóch placówek – komentuje J. Rogoziński.

Zupełnie innego zdania jest grupa rodziców ze szkoły w Siedlcu, z przewodniczącą Rady Rodziców, Aleksandrą Jeżmanowską na czele.

– To jest „nasza” szkoła środowiskowa, budowali ją nasi dziadkowie i rodzice, to jest tradycja, nie wyobrażamy sobie, żeby w Siedlcu nie było szkoły – twierdzi przewodnicząca podczas spotkania z rodzicami i radnymi zorganizowanego w siedleckiej szkole przez Radę Rodziców w ubiegły czwartek.

Obecni na spotkaniu radni – przewodnicząca Komisji Oświaty Agata Folnarczyk, Izabela Stolińska i Kazimierz Kupisz reprezentujący wyborców zamieszkałych na terenie obwodu SP w Siedlcu zgodnie przyznają, że będzie to bardzo trudna decyzja dla samorządowców.


Przed szkołą w Siedlcu zorganizowane zostało spotkanie. Tematem był zamiar likwidacji placówki
UDOSTĘPNIJ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.