HomePromocjaSpotkanie Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka w Łęczycy

Spotkanie Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka w Łęczycy

starosta łęczyca

10 lat temu została utworzona na Zamku Królewskim w Łęczycy Kapituła Nagrody im. Benedykta Polaka. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Oddziału Polskiego The Explorers Club, Miasta Łęczyca, Powiatu Łęczyckiego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Reprezentantem Powiatu Łęczyckiego jest m.in. Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki. Kapituła przyznaje Nagrody za wybitne dokonania badawcze i eksploracyjne. Patronem Nagrody jest Benedykt Polak, podróżnik i odkrywca, autor sprawozdania De Itinere Fratrum Minorum ad Tartaros, będącego relacją z pierwszej wyprawy Europejczyków do stolicy imperium mongolskiego. Wspólnie z legatem papieskim Giovanni da Pian del Carpine w latach 1245-1247 podróżnicy przemierzyli blisko 20 tys. km i otworzyli Europę na kontakty z Dalekim Wschodem.

W dniu 20 lutego 2024 r. na Zamku Królewskim w Łęczycy odbyły się obrady Kapituły Nagrody im. Benedykta Polaka. Kapituła podjęła decyzję o tym kto z zasłużonych polskich i zagranicznych, współpracujących z polskimi ośrodkami badawczymi odkrywców, otrzyma prestiżową Nagrodę im. Benedykta Polaka w 2024 roku.

Nowym przewodniczącym Kapituły został Pan prof. Mariusz Ziółkowski, a wiceprzewodniczącą Pani Krystyna Pawlak. W spotkaniu wzieli udział m. in. Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki i Pan Paweł Kulesza – Burmistrz Łęczycy. Skład Kapituły został uzupełniony o podróżnika i dziennikarza – Pana Meteusza Waligórę z Wrocławia.

Nagrodę główną w kategorii badacza/eksploratora polskiego Kapituła przyznała panu prof. Tomaszowi Rutkowskiemu. Pan prof. Tomasz Rutkowski jest wybitnym polskim naukowcem zamieszkałym w Japonii od 1998 roku. Prowadzi badania nad sztuczną inteligencją w instytucie RIKEN AIP, na Uniwersytecie Tokijskim, a także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę główną w kategorii badacza zagranicznego przyznano dr hab. Tadeuszowi Gawinowi, urodzonemu w Losonie pod Grodnem. W latach 1988-1990 był przewodniczącym Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Był także założycielem oraz prezesem Związku Polaków na Białorusi. Jest autorem wielu publikacji, w tym pierwszej w temacie monografii na temat dziejów Polaków na Białorusi.

Wyróżnienie specjalne Kapituła przyznała państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Renik. Pan Krzysztof Renik jest polskim dziennikarzem, pisarzem, teatrologiem oraz publicystą. W Indiach i w krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej przebywał od 1977 roku. W 2007 roku był pierwszym korespondentem Polskiego Radia w New Delhi oraz przez blisko cztery miesiące korespondentem wojennym w Iraku w 2004 roku. Elżbieta Dziuk-Renik to polska podróżniczka i fotografik. Autorka zdjęć do wielu czasopism i wydawnictw książkowych. Jej miłością jest głównie Azja, zwiedziła dużą część Indii, Nepal, Myanmar (dawniej Birma), Laos, część Malezji i kawałek Indonezji). Poza tym robiła zdjęcia na Białorusi, na Litwie, w Egipcie i w brazylijskiej Amazonii. Członkini Stowarzyszenia Podróżników „Horyzont”.

Pierwsze Gale wręczenia Nagród im. Benedykta Polaka odbywały się w Tumie i w Łęczycy, następne w Krakowie, Warszawie, Łańcucie i ponownie w Warszawie. Tegoroczne, 10 jubileuszowe wręczenie Nagród odbędzie się, dzięki decyzji Kapituły i uprzejmości księdza Radosława Sawickiego w Archikolegiacie NMP Królowej i Św. Aleksego w Tumie pod Łęczyca w dniu 25 maja 2024 roku. Z pewnością wydarzenie jak co roku przyciągnie wiele wybitnych osób świata nauki, odkrywców i podróżników, przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i innych osób zafascynowanych średniowieczną historią Łęczycy.

Cyberbezpieczny Samo
KWW Uczciwa Gmina pr
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.