HomePromocjaCyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łęczyca

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łęczyca

komputer

Gmina Łęczyca pozyskała kolejne dofinansowanie, tym razem w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, co stanowi istotny krok w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa informacji w społeczności lokalnej. Projekt, noszący nazwę „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łęczyca”, zostanie zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie ich odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 738 194,00 złotych, Gmina będzie mogła podjąć szereg działań mających na celu zabezpieczenie swoich danych oraz zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

Planowane działania obejmują nie tylko opracowanie kompleksowej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SBZI) oraz przeprowadzenie audytu wdrożonego systemu SBZI, ale również szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, część środków zostanie przeznaczona na zakup i wdrożenie nowoczesnych technologicznych rozwiązań, które pozwolą skutecznie reagować na ewentualne zagrożenia oraz chronić integralność danych.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Łęczyca” jest nie tylko inwestycją w technologiczne aspekty bezpieczeństwa danych, ale także w rozwój kompetencji pracowników oraz świadomość mieszkańców na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

W Łęczycy ma powst
Spotkanie Kapituły
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.