Podwyżki wzbudzają ogromne emocje

pieniądze

Zgodnie ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz rozporządzeniem z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, radni powiatu łęczyckiego uchwalili  podwyżkę swoich diet oraz wynagrodzenie dla starosty w wysokości 18 700 brutto.

Przy 14 głosach – za, 1 przeciwnym (Zbigniew Marczak) i 1 wstrzymującym (Monika Twardowska) przyjęta została uchwała zatwierdzająca podwyżkę wynagrodzenia dla starosty, z dniem 1 sierpnia 2021 roku będzie ono stanowiło kwotę 18 700 zł brutto, do tej pory była to kwota 10 086 zł brutto.

Kwestia nowej pensji starosty Janusza Mielczarka oburzyła radnego Zbigniewa Marczaka, który kwestionuje jej zasadność. Podczas sesji przywołał kwestę niskich wynagrodzeń pracowników starostwa w porównaniu do zbyt wysokiej, jego zdaniem, pensji starosty.

Podwyżka diet dla radnych także była jednoznacznie kwestionowana podczas sesji przez radnego Zbigniewa Marczaka, który jako jedyny apelował aby diet nie podwyższać. Nikt z radnych nie był jednak tym zainteresowany.

– Starostwo łęczyckie nie należy do najbogatszych samorządów, pensje pracowników są na minimalnym poziomie, dlatego apeluję o pozostawienie naszych diet na dotychczasowym poziomie – przekonywał  radny.

Ze zdaniem przedmówcy nie zgodził się radny Krzysztof Hopaluk zarzucając samorządowcowi uprawianie populizmu.

– Debata w tej sprawie miała miejsce podczas posiedzenia wspólnego komisji rady, stanowisko zostało wypracowane, w związku z czym proszę o przedłożenie projektu uchwały – mówił K. Hopaluk.

W tej sytuacji przewodniczący Sławomir Biniewicz zarządził głosowanie nad projektem uchwały, która została przyjęta 14 głosami za, 1 przeciwnym (Zbigniew Marczak) i 1 wstrzymującym się (Monika Twardowska). Z jej zapisów wynika, że zryczałtowane diety miesięczne są określone procentowo w stosunku do maksymalnej wysokości diety obowiązującej dla powiatów o liczbie mniejszej niż 60 tysięcy mieszkańców. W zależności od pełnionej w radzie powiatu łęczyckiego funkcji, określono następujące wysokości diet:

– dla przewodniczącego rady powiatu 2 254,67 zł (było 1 691 zł), 

– dla wiceprzewodniczącego 1 803,74 zł (było 1 183 zł),

– dla przewodniczących komisji stałych – 1 803,74 zł (było 1 183 zł),

– dla członków komisji stałych – 1 503 zł,

– dla członków zarządu powiatu – 2 254,67 zł

– dla pozostałych radnych 1352,80 zł (było 845,50 zł).

* * *

Rada Gminy Ozorków podjęła decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia wójta oraz radnych.

Maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego jaką może otrzymać wójt zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych wynosi 20 041,50zł brutto.
Zgodnie z decyzją Rady Gminy wynagrodzenie wójta zostało ustalone w wysokości 18 900 zł brutto. Poprzednie uposażenie wynosiło 10 180 zł brutto.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, wysokość diet radnych kształtuje się maksymalnie
w wysokości  4 294,60zł.

Rada gminy Ozorków podjęła uchwałę o następujących wysokościach diet:

– wysokość diety przewodniczącego Rady Gminy Ozorków to 1 975,52 zł – poprzednie wynagrodzenie 1 342,07zł

– wysokość diety przewodniczącego komisji to 1 503,11 zł – poprzednie wynagrodzenie 1 181,02 zł

– wysokość diety radnego to 1 374,28 zł – poprzednie wynagrodzenie 1 154,18 zł.

Przypomnijmy, że po trzech latach rozporządzenie płacowe z 2018 r., które obcięło uposażenia włodarzy o 20 proc., przechodzi do historii. Posłowie we wrześniu br. dali zielone światło dla podwyżek w samorządzie.

Nowelizację ustawy w październiku podpisał prezydent Andrzej Duda. Podwyżki budzą duże emocje. Temat jest gorący w samorządach w całej Polsce.

Pensja starosty – 18 700 zł brutto
Pensja wójta – 18 900 zł brutto
32-letni kierowca fi
Napad z bronią na k
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.