HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiPodatki w górę! O ile więcej zapłacą mieszkańcy?

Podatki w górę! O ile więcej zapłacą mieszkańcy?

podatki w górę

O ile więcej podatku zapłacą właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy w 2022 roku ?Jakie są ich wysokości i o ile wzrosły w poszczególnych działach względem roku ubiegłego?

Stawki podatku od nieruchomości dla roku 2022 wzrosły w stosunku do roku 2021 o:

1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z 0,92 zł na 0,96

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,87 zł, bez zmian

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 0,37 zł na 0,45

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802, poz. 1086), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,90 zł, bez zmian.

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – z 0,74 zł na 0,78

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z 22,2 zł na 22,29

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –z 10,65 zł na 11,07

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z 4,70 zł na 4,89
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z 7,60 zł na 7,91 zł.
3) Od budowli – bez zmian, czyli opłata wg zapisów Ustawy wynosi 2% od wartości zgłoszonej budowli

UDOSTĘPNIJ:
Duża inwestycja w g
Nerwy pasażerów "d
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.