HomeAktualnościPod Ozorkowem strach przed promieniowaniem!

Pod Ozorkowem strach przed promieniowaniem!

wójt komorowski

Mieszkańcy miejscowości Dybówka w gm. Ozorków obawiają się planowanej inwestycji – jak usłyszeliśmy – związanej z przygotowywaną budową masztu telefonii komórkowej z przekaźnikiem 5G.

„Przyjechała koparka, która zaczęła równać teren pod inwestycję. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu ma stanąć maszt najnowszej generacji sieci 5G. Z tego co wiemy, to jest bardzo niebezpieczne promieniowanie. Nie chcemy tej inwestycji i zamierzamy o tym rozmawiać z wójtem i starostą” – napisali do redakcji mieszkańcy podozorkowskiej wsi.

Skontaktowaliśmy się z Tomaszem Komorowskim, wójtem gm. Ozorków.

– Na terenie gminy są budowane maszty telefonii komórkowej, a ostatnimi czasy powstały min w Modlnej i Sierpowie. Organem uprawnionym do wydawania decyzji i pozwoleń w kwestiach budowlanych jest starostwo powiatowe w Zgierzu. Gmina ani nie jest stroną ani nawet nie posiada informacji o planowanych budowach, dotyczy to zarówno masztów, jak i każdej innej budowy typu dom, garaż itp. Wyjątkiem są budowy które mieszczą się w kategoriach przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, gdzie wówczas inwestor jest obowiązany uzyskać w gminie stosowną decyzję środowiskową. Z tego co wiem, na podstawie zbadanej przeze mnie sprawy w Sierpowie, inwestycja opisana była i poparta danymi technicznymi, których oddziaływanie nie mieściło się w kategoriach wymagających uzyskania uzgodnień z gminą w ramach postępowania środowiskowego. Tym samym gmina nie ma wiedzy i informacji na temat tego rodzaju działań i nie posiada kompetencji do ich kwestionowania. Każdy mieszkaniec ma prawo zarządzać swoją własnością, w tym wydzierżawiać swoje nieruchomości, natomiast korzystający z tej dzierżawy ma prawo korzystać z niej w sposób ustalony i budować to, na co pozwala mu prawo – mówi wójt.

T. Komorowski dodał z jego doświadczeń wynika, że w przypadku kiedy inwestor masztu uzyska umowę dzierżawy terenu, niezwykle trudno jest przeciwdziałać tego rodzaju budowie.

– Traktowana jest ona jako przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla państwa, a wymagania dotyczące decyzji środowiskowych zostały znacząco zliberalizowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. Budowa masztu to jedna kwestia a zamontowane na niej anteny, to druga. Myślę, że nawet na etapie budowy inwestor nie musi precyzyjnie określać w jakiej technologii będą pracowały przekaźniki, czy będzie to 5G czy 4G.

Starostwo powiatowe w Zgierzu poinformowało redakcję, że na razie żadne pismo związane z budową masztu 5G w miejscowości Dybówka nie wpłynęło.

Pojechał na koncert
O krok od tragedii!
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.