Nowa szkoła w Łęczycy

nowa szkoła

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy odbyła się uroczystość związana z utworzeniem branżowej szkoły II stopnia oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uroczystość rozpoczęły powitania przybyłych gości przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy, Kamila Cieślińskiego oraz współgospodarza wydarzenia – starosty lęczyckiego Janusza Mielczarka. Wśród przybyłych gości byli m.in. Przemysław Błaszczyk senator RP, Krzysztof Kwiatkowski senator RP, w imieniu sekretarza stanu, pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego Tomasza Rzymkowskiego, Janina Podgórska, w imieniu posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka, dyrektor biura Janusz Kołodziejski, w imieniu posłanki na Sejm RP Hanny Gill-Piątek, Patrycja Borkowska i Damian Pacześniak z łódzkiego zarządu stowarzyszenia Polska 2050, Waldemar Flajszer łódzki kurator oświaty, Robert BaryłaV-ce marszałek województwa łódzkiego, ksiądz kanonik Sławomir Sobierajski, przedstawiciele władz rady powiatu łęczyckiego, włodarze gmin z terenu powiatu łęczyckiego, Edward Banasik sekretarz urzędu miasta w Łęczycy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu łęczyckiego oraz przedstawiciele rodziny Zdzisława Paszkiewicza.

W kolejnej części uroczystości przedstawiony został rys historyczny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycywraz z aktualną ofertą kształcenia. Podkreślono przy tej okazji, iż fakt utworzenia branżowej szkoły II stopnia, przyczyni się do poprawy efektów kształcenia młodych ludzi, obierających w swoim życiu branżowy kierunek swojej przyszłej kariery.
Następnie zebrani goście mogli wysłuchać noty biograficznej Zdzisława Paszkiewicza, po której odbyły się przemówienia okolicznościowe. Po zakończeniu przemówień dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy, Kamil Cieśliński, podziękował sponsorom uroczystości za pomoc w organizacji wydarzenia.

Po podziękowaniach głos zabrał przewodniczący rady powiatu łęczyckiego Sławomir Biniewicz, który wręczył Kamilowi Cieślińskiemu, dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy, uchwałę powołania branżowej szkoły II stopnia oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy im. Zdzisława Paszkiewicza.

TAGI POSTU:
UDOSTĘPNIJ:
Co stało się z naj
Agresywny pies rzuca
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.