HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiMiasto wystawiło spaloną kamienicę na sprzedaż! Cena? – Prawie pół miliona…

Miasto wystawiło spaloną kamienicę na sprzedaż! Cena? – Prawie pół miliona…

kamienica na sprzedaż

Miasto Łęczyca posiada na sprzedaż  nieruchomość zabudowaną położoną w Łęczycy przy ul. Poznańskiej 25, oznaczonej numerem ewidencyjnym – działka nr 767/5 o powierzchni 0,0860 ha (KW nr LD1Y/00034185/0) wraz z udziałem ½ części w działce nr 767/6
(KW nr LD1Y/00034185/0).

Nieruchomość zabudowana jest II-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny częściowo zniszczony w wyniku pożaru. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca.

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 495.000,00 zł

wadium : 25.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 7 grudnia 2021 roku o godz. 9.00  w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).

Wadium winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego –  Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 29 listopada 2021 roku /włącznie/. Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 (pokój nr 42, II piętro) – tel. (24)721-03-30.

kamienica na sprzedaż
UDOSTĘPNIJ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.