HomeAktualnościKolejna katastrofa ekologiczna! Po Odrze, śnięte ryby również w Nerze!

Kolejna katastrofa ekologiczna! Po Odrze, śnięte ryby również w Nerze!

śnięte ryby

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego ws. sytuacji na rzece Ner, gdzie na granicy powiatów poddębickiego i łęczyckiego znaleziono znaczną liczbę śniętych ryb.

– Na razie trwają badania. Monitorujemy i analizujemy sytuację. Znaczną liczbę śniętych ryb znaleziono na rzece Ner w trzech miejscach na granicy powiatów poddębickiego i łęczyckiego – mówi Dagmara Zalewska, rzecznik wojewody łódzkiego.

Wojewoda Tobiasz Bocheński zwołał sztab kryzysowy. 

Ner to rzeka przepływająca przez województwa łódzkie i wielkopolskie stanowiąca prawy dopływ Warty. 

Zarządzenie nr 24/22

Marszałka Województwa Łódzkiego

z dnia 13 sierpnia 2022 r.

w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w  obwodzie rybackim rzeki Ner  nr 2 na terenie Powiatu Łęczyckiego i Powiatu Poddębickiego

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547) zarządza się, co następuje:

  • 1. Wprowadza się całkowity zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Ner  nr 2 na terenie Powiatu Łęczyckiego i Powiatu Poddębickiego w terminie od dnia 14 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

                                                                                   Marszałek Województwa

                                                                                   Grzegorz Schreiber

Marszałek województwa łódzkiego na bieżąco monitoruje sytuacje przy współpracy z wojewodą łódzkim.

Zapraszamy na Dożyn
Koń wbiegł na drog
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.