HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiKolejna droga w powiecie łęczyckim zostanie wyremontowana

Kolejna droga w powiecie łęczyckim zostanie wyremontowana

drogi w powiecie

W starostwie powiatowym w Łęczycy podpisana została umowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”, pomiędzy powiatem łęczyckim reprezentowanym przez starostę Janusza Mielczarka oraz wicestarostę Wojciecha Zdziarskiego a Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Piotrkowa Trybunalskiego, reprezentowanym przez prezesa firmy Marka Kijanowicza, na realizację zadania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew-Jarochówek, Olesice-Witonia”.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nakładki bitumicznej jezdni oraz poprawę poboczy. W miejscach, gdzie pozwala na to szerokość pasa drogowego zostaną wykonane rowy przydrożne i inna infrastruktura, w tym skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi, przepusty pod drogą i zjazdami, rowy przydrożne, indywidualne zjazdy, oznakowanie pionowe drogi. Wykonana zostanie konserwacja rowów i wymienione zostaną na tym odcinku krawężniki, chodniki, obrzeża oraz trylinka na zjazdach. Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres umowy 5 335 329,78 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania 31.10.2023 r.

– Realizacja inwestycji stanowi kolejny etap działań władz powiatu mających na celu modernizację powiatowej infrastruktury drogowej. Pozwoli to nie tylko na poprawę ogólną komunikacji po drogach powiatowych, ale przede wszystkim w istotny sposób wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu okolicznych mieszkańców – podkreśla starosta Janusz Mielczarek.

Wiosenne ożywienie
Koszmar w barakach!
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.