HomeAktualności z regionuPowiat łęczyckiEdukacja w powiecie łęczyckim pod potrzeby rynku pracy

Edukacja w powiecie łęczyckim pod potrzeby rynku pracy

starosta łęczyca

Działa już Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy. Nowo powstała placówka połączyła Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Branżową Szkołę II Stopnia w Łęczycy, w której młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik pojazdów samochodowych; technik robót wykończeniowych. Działalność Centrum wynika z zapotrzebowania na fachowców na lokalnym rynku pracy.

– Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy ma na celu konsolidację istniejących zasobów edukacyjnych poprzez połączenie szkół i placówek dotychczas już istniejących. Obie jednostki funkcjonują w jednej placówce i korzystają wzajemnie ze swoich zasobów kadrowych i sprzętowych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Zdzisława Paszkiewicza w Łęczycy funkcjonuje w oparciu o tę samą bazę materialną i dydaktyczną oraz ten sam zespół nauczycieli, obecnie funkcjonujących w obu placówkach oświatowych – podkreśla starosta łęczycki Janusz Mielczarek. – Centrum może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe jak i podejmować działania z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Ponadto może prowadzić współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Połączenie tych placówek i utworzenie Centrum ma także przyczynić się do bardziej racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania tych placówek.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, a także prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach dla dorosłych, wchodzących w skład Centrum oraz w formach pozaszkolnych.

Działalność Centrum prowadzona jest z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łęczycy pełni Kamil Cieśliński, dotychczasowy dyrektor CKZ w Łęczycy.

Patronem szkoły został wybrany mgr inż. Zdzisław Paszkiewicz, innowator i współtwórca przemysłu metalowego w Łęczycy. W latach 1966 – 1976 pracował w Łęczyckich Zakładach Górniczych, gdzie pełnił funkcję głównego technologa oraz kierownika Działu Przygotowania Produkcji Metalowej. Jednocześnie prowadził zajęcia z fizyki w Technikum Górniczym w Łęczycy. Duża wiedza praktyczna oraz znakomite podejście do uczniów spowodowała, że był lubianym i cenionym nauczycielem. Dzięki jego staraniom w Łęczyckich Zakładach Górniczych w Łęczycy uruchomiono nowy kierunek działalności, tj. produkcję metalowych konstrukcji wag i pomostów samochodowych. Z czasem produkcja metalowa została poszerzona i stała się drugim, równoważnym profilem działalności, poza górniczą w ŁZG w Łęczycy.

UDOSTĘPNIJ:
Dziś dożynki powia
Prawie 20 milionów
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.