HomeWojewództwoDuże wsparcie dla strażaków

Duże wsparcie dla strażaków

wsparcie dla strażaków

Strażacy z Łódzkiego mieli podwójny powód do radości. Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym OSP z powiatów łaskiego, sieradzkiego, poddębickiego i zduńskowolskiego przekazano promesy na zakup sprzętu i wyposażenia. Kolejne wsparcie dla strażaków-ochotników przyznał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Strażacy z naszego regionu spotkali się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczanowie w powiecie sieradzkim, by wspólnie uczestniczyć w uroczystości wręczenia promes (czyli dofinansowania rządowego) na zakup sprzętu dla kilkudziesięciu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Poza tym kilku druhów otrzymało certyfikaty, potwierdzające zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami pożarniczymi.

Nie było to jedyne wsparcie, jakie otrzymali tego dnia strażacy z Łódzkiego. Marszałek województwa podpisał bowiem z przedstawicielami 19 jednostek OSP umowy na przekazanie dotacji na zakup sprzętu. To tylko część ze wszystkich 155 OSP, które wygrały w konkursie „Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”.  To pierwszy konkurs skierowany bezpośrednio do jednostek OSP, do tej pory bowiem pieniądze z budżetu województwa na wsparcie straży trafiały do jednostek za pośrednictwem gmin. Teraz sami strażacy startowali w konkursie. Zainteresowanie było tak duże, że Zarząd WŁ zwiększył pulę pieniędzy na ten cel z 1,5 mln na 3 mln zł.

– Chyba jeszcze nigdy tyle środków – z budżetu państwa i budżetów samorządów – nie trafiło do strażaków, czy to zawodowych, czy ochotników. Chcemy Wam dalej pomagać – mówił Grzegorz Schreiber, któremu podczas uroczystości w Goszczanowie towarzyszyła radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska.

Marszałek zapowiedział specjalny projekt, dzięki któremu o środki z budżetu samorządu województwa łódzkiego będą mogły starać się także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

W uroczystości w Goszczanowie uczestniczyli również: władze strażackie szczebla krajowego, wojewódzkiego PSP, parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu i gmin oraz prezesi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego, poddębickiego i łaskiego.

Pijana matka za kier
ZUS zakwestionował
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.