HomeAktualnościDrugie podejście do kortów w Uniejowie

Drugie podejście do kortów w Uniejowie

tenis ziemny

Tuż przed weekendem w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie otwarte zostały oferty przetargowe dotyczące zadania „Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”.

Jest to już druga procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy tejże inwestycji.

W postępowaniu o zamówienie publiczne ubiegało się dwóch oferentów: firma General Bud Sp. z o.o., ul. Dąbska 55, 99-210 Uniejów z kwotą 787 200,00 zł oraz firma Piotr Łuczak – P.H.U. MACIEJ, ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów z kwotą 706 979,40 zł.

Zaproponowane stawki są wprawdzie niższe o ok. 200-300 tys. zł niż te z poprzedniej, wrześniowej procedury, jednak wciąż znacznie przewyższają budżet zaplanowany przez gminę Uniejów, który wyniósł 212 000,00 zł.

Ostateczna decyzja o tym, czy wykonawca zostanie wyłoniony, zapadnie po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów.

Przypominamy, że przedmiotem zamówienia jest wybudowanie dwóch kortów tenisowych. Korty te mają być ze sobą połączone, a wymiary każdego z nich wynosić będą 18×36 m. Warstwa wierzchnia kortów miałaby zostać wykonana z mączki ceglanej, natomiast teren wokół obiektów wypełniono by ziemią i obsiano trawą.


W ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, podbudowy, robót wykończeniowych, systemu nawodnienia i odwodnienia, oświetlenia i nabrzeży chodnikowych. Po stronie wykonawcy będzie także wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie kortów. To ostatnie obejmować ma dwa siedziska sędziowskie, cztery ławki dla zawodników, sto siedzisk dla widowni, jak również sprzęt do pielęgnacji kortu – szczoty i siatki gumowe na listwie drewnianej.

Boiska mają mieć zainstalowany system nawodnienia i odwodnienia, w skład którego wchodziłaby instalacja zraszająca, drenaż odwodnieniowy, przyłącze wody wraz ze studnią wodomierzową oraz kanalizacja deszczową.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono sąsiedztwo Kompleksu Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka.

Zadanie jest współfinansowane w formie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego pn.:„Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”, związanego z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Narodowe Święto Ni
Na Lotniczej w Ozork
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.