Aktywna tablica

aktywna tablica

Burmistrz Jacek Socha złożył do wojewody łódzkiego wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Wniosek został złożony dla trzech miejskich szkół podstawowych. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego miasta. Całkowita wartość zadania wynosi 131 250 zł, wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 105 000 zł. Ponieważ ozorkowskie szkoły podstawowe w latach 2017-2019 otrzymały już wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica”, w obecnej edycji mogły ubiegać się o dofinansowanie na doposażenie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

UDOSTĘPNIJ:
Pięć osób trafił
Już w najbliższą
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.