Reporter

reporter-ntr.pl

Warto przeczytać

Złość na urzędników! Czy słuszna?

Jeden z przedsiębiorców nie szczędzi słów krytyki pod adresem urzędników, którzy w okresie pandemii mają – jego zdaniem – o wiele mniej pracy, a otrzymują takie samo wynagrodzenie. Nie jest tajemnicą, że w urzędach praca z powodu koronawirusa została przeorganizowana. Wielu urzędników wykonuje swoje obowiązki zdalnie.

– Człowiek ledwo wiąże koniec z końcem, a urzędnicy, którzy siedzą w domach pobierają takie samo wynagrodzenie, jakby nadal przychodzili do urzędu. Moim zdaniem tak nie powinno być. Sam mam firmę, która w tym okresie walczy o przetrwanie. Czy są równi i równiejsi? Wiem co mówię, bo znam kilku urzędników i wiem jak w praktyce wygląda ich praca zdalna. A poza tym, kto to kontroluje? Czy szef, który na to pozwala rzeczywiście wie jak pracuje jego urzędnik? – pyta mężczyzna.

Rzeczywiście, to od burmistrzów i wójtów zależy, czy urzędnik może wykonywać pracę zdalnie.

Co mówią przepisy?

Wynagrodzenie osoby pracującej zdalnie się nie zmienia – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie ze specustawą pracodawca może zlecić pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może wnioskować o taki tryb pracy, ale jego wniosek nie wiąże pracodawcy w żaden sposób.

Jeśli szef zleci pracę zdalną, wynagrodzenie pracownika nie ulega zmianie. Jak zauważa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, praca zdalna „to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczasowe wynagrodzenie”.

MRPiPS informuje, że polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie bądź e-mailem albo SMS-em. Pracodawca może potwierdzić to polecenie na piśmie.

W rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.