Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Warto przeczytać

Wybory samorządowe

wybory_116 listopada oddać głos na wybranego przez siebie kandydata będzie można przez cały dzień od godziny 7:00 do godziny 21.00. Czym nadchodzące wybory różnią się od poprzednich?
Po raz pierwszy Polacy oddadzą swój głos w okręgach jednomandatowych, oznacza to, że w każdym z okręgów będzie wybrany tylko jeden radny miejski – ten, który uzyska największą liczbę głosów. Gminy i powiaty zostały podzielone na tyle okręgów wyborczych, ile mandatów jest do obsadzenia w danej radzie. Liczba mandatów zależy od liczby mieszkańców w danej gminie lub powiecie. Wójtowie oraz burmistrzowie są wybierani w wyborach bezpośrednich, czyli zwycięży ten kandydat, który uzyska ponad połowę ważnych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów tej większości nie uzyska, po dwóch tygodniach przeprowadzana jest dogrywka. W drugiej turze głosowania obowiązuje zwykła większość, a więc kandydat wygrywa większością głosów nad swoim przeciwnikiem. Do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów.
Już za kilka dni, na kartkach do głosowania trzeba będzie postawić sporo krzyżyków. Będziemy bowiem głosować na burmistrza miasta, radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Co ważne – wyborca może skreślić tylko jedno nazwisko na jednej z list niezależnie od liczby mandatów do obsadzenia. Aby głos był ważny w kratce musi być postawiony krzyżyk „X”. Niedozwolone są inne formy. Wszelkie „ptaszki”, kreski czy kropki unieważnią oddany głos. Dokładne instrukcje jak głosować będą umieszczone na kartach wyborczych.
(MR)