Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Gm. Łęczyca Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać

Wraca sprawa likwidacji szkół w Błoniu i Siedlcu

Rada Gminy Łęczyca podjęła na początku ub. roku uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Błoniu i Siedlcu. Zgodnie z prawem oświatowym, gmina zwróciła się do Łódzkiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji. Postanowieniem z lutego ubiegłego roku łódzki organ nadzoru pedagogicznego wydał negatywną opinię w sprawie likwidacji, którą podtrzymał Minister Edukacji Narodowej. Na mocy uchwały Rady Gminy z maja 2020 roku, samorząd wniósł skargę na przedmiotową opinię do WSA w Warszawie. 28 stycznia 2021 roku sąd orzekł o racji samorządu.

W styczniu ubiegłego roku, Łódzki Kurator Oświaty wydał negatywną opinię na okoliczność zamiaru likwidacji szkół w Błoniu i w Siedlcu. Gmina skorzystała z przysługującego jej prawa i złożyła zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie organu nadzoru pedagogicznego. Postanowieniem z 30 kwietnia br. minister utrzymał w mocy decyzję kuratora. W tej sytuacji samorządowi pozostała jeszcze możliwość złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o czym postanowiono podczas sesji 18 maja ubiegłego roku. U podstaw ówczesnej decyzji był fakt, jak określała radca prawny urzędu, że wyłączną kompetencją ministra czy kuratora jest orzeczenie w sprawie zapewnienia przez gminę dostępu dzieci do nauki, wszelkie inne argumenty wymienione zarówno w postanowieniu kuratora jak i ministra oceniające jakość bazy dydaktycznej czy też efekty kształcenia nie mają w tym przypadku zastosowania. Gmina w uchwale intencyjnej wskazała możliwości prowadzenia kształcenia zgodnie z obowiązkiem konstytucyjnym oraz powiadomiła rodziców wypełniając tym samym wszystkie przesłanki, jakie dyktują w tym zakresie zapisy prawa o systemie oświaty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał argumentację samorządu i 28 stycznia br. wydał wyrok, w którym stwierdza się niezasadność negatywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji placówek oświatowych.

– Na uzasadnienie wyroków musimy jeszcze poczekać, aczkolwiek już wiadomo, że w następnym roku szkolnym nic się nie zmieni, jeśli chodzi o sieć szkół. Czas, nie jest dla nas w tej sytuacji sprzymierzeńcem, wszelkie zmiany w zakresie i formie funkcjonowania szkół na terenie gminy muszą być rozstrzygnięte, wg zapisów prawa oświatowego, do końca lutego. Podjęte w ubiegłym roku uchwały o likwidacji Szkół Podstawowych w Siedlcu i Błoniu nie są ważne z uwagi na określone terminy, przypomnę – obie placówki miały ulec likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 roku. W związku z tym rada, o ile będzie taka wola, winna ponownie uchwalić tryb, termin i procedurę przeprowadzenia procesów likwidacyjnych – wyjaśnia kierownik referatu oświaty w łęczyckim urzędzie gminy, Andrzej Piłacik.

Rodzice uczniów oraz nauczyciele protestują.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.