Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Warto przeczytać

Wideokonferencja samorządowców z powiatu łęczyckiego

Janusz Mielczarek, starosta łęczycki zorganizował wideokonferencje z samorządowcami z terenu powiatu łęczyckiego. Wśród omawianych tematów były m.in. sprawy związane z lokacją osób, które muszą być poddawane kwarantannie. Gminy, poza gminą Daszyna, nie posiadają miejsc do zbiorowej kwarantanny dla swoich mieszkańców. Ostatni przypadek w gminie Piątek, gdzie trzeba było przewieźć osobę chorą na COVID-2 uwydatnił problemy z tym związane.

          Starosta łęczycki podkreślał podczas wideokonferencji, że problem dotyczy mieszkańców gmin, którzy mogą zarazić się koronawirusem i apeluje do tworzenia gminnych zbiorowych miejsc kwarantanny. Miejsca wskazane przez powiat Wojewodzie Łódzkiemu, w tym m.in. Ośrodek w Stemplewie, muszą pozostać w zasobach strategicznych na wypadek większej zachorowalności.

       „Poprosiłem włodarzy miast i gmin z powiatu łęczyckiego, by zastanowili się nad gminnymi miejscami do kwarantanny zbiorowej dla swoich mieszkańców – informuje starosta łęczycki. – Chodzi tu o mieszkańców, którzy mają problemy bytowe, to znaczy nie stać ich np. na wyżywienie i muszą korzystać z pomocy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

      Kolejną sprawą wymagającą interwencji jest problemem z dowozem osób skierowanych przez służby sanitarno – epidemiologiczne do miejsca kwarantanny.

      ,,Służby medyczne i inne jednostki nie chcą się podejmować takiego transportu osób zakażonych, ponieważ wiąże się to z późniejszą wielogodzinną dezynfekcją pojazdu – informuje Janusz Mielczarek. – W samochodzie musi znajdować się wyraźny podział na strefy wydzielone, takie by oddzielać osobę zakażoną wirusem od kierowcy. Takiego pojazdu nie posiadają, ani gminy, które muszą zająć się swoimi mieszkańcami, ani powiat. Jest to problem, którego już doświadczają nasi samorządowcy”.