Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

W Łęczycy mają być realizowane inwestycje, które będą cieszyć mieszkańców

Burmistrz Łęczyca

Chcemy realizować inwestycje, które cieszyć będą mieszkańców”

– mówi burmistrz Paweł Kulesza

21 listopada 2018 roku podczas Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Paweł Kulesza złożył uroczyste ślubowanie i tym samym rozpoczął kadencję na lata 2018-2023. Niedawno minęła druga rocznica tego wydarzenia. Jest to dobra okazja do rozmowy z Panem Pawłem Kuleszą o tym co udało się zrobić, ale także o tym, jakie przedsięwzięcia planowane są w latach następnych.

Jak Paweł Kulesza, który przez lata był Przewodniczącym Rady Miejskiej, odnajduje się w roli Burmistrza Miasta Łęczyca?

Dobrze. Wbrew temu co można sądzić, obie te funkcje nie różnią się diametralnie od siebie, bo czynnikiem spajającym jest praca na rzecz naszego miasta. Funkcja Burmistrza jest bardziej decyzyjna i bezpośrednia, ale traktuję to jako interesujące wyzwanie.

W dniu 21 listopada minął drugi rok Pańskiej kadencji. Jak ocenia Pan swoje dotychczasowe działania?

Ocena działalności Burmistrza należy przede wszystkim do mieszkańców Łęczycy. Czynią to każdego dnia. Uważam, że tak powinno być. Dobre rady przyjmuję z przyjemnością, a słuszną krytykę z pokorą. Kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej trwa pięć lat. Myślę, że jest za wcześnie, aby czynić podsumowania. Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Łęczycy, staramy się działać w miarę naszych możliwości i każdego roku realizować inwestycje, które są potrzebne naszym mieszkańcom.

Jakie są to inwestycje?

Wykonaliśmy przebudowę wraz z odwodnieniem ulicy Górniczej, zakończyliśmy budowę pasywnego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Słowackiego, zbudowaliśmy boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz dokapitalizowaliśmy spółkę TBS w Łęczycy co pozwoliło dokończyć budowę bloku mieszkalnego dla 27 rodzin przy ul. Kaliskiej. Wymieniam tu duże inwestycje, a mniejszymi są m.in. regularne remonty dróg na terenie naszego miasta czy zakup i montaż mobilnych siedzisk dla Domu Kultury.

To są inwestycje dla dorosłych mieszkańców miasta Łęczycy. Co zrealizował Pan dla dzieci i młodzieży?

Jestem obecnie Burmistrzem, ale kilkadziesiąt lat byłem nauczycielem. Rozumiem potrzeby naszych najmłodszych oraz ich rodziców. To dla nich wybudowaliśmy Pumptrack nad łęczyckimi zalewami. Jest to specjalnie ukształtowany tor z nasypów i zakrętów dla rowerzystów i rolkarzy. Wybudowaliśmy również Strefę Aktywności Fizycznej przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście. W roku 2019 przygotowaliśmy dokumentacje techniczne pod kolejne inwestycje. Myślę tu o kolejnej grupie żłobkowej dla 25 dzieci. To było bardzo poważne przedsięwzięcie, które wymagało przebudowania Przedszkola Nr 2, położenia tam specjalnych instalacji i dokonania montażu wielu urządzeń. Obecnie czynimy ostatnie uzgodnienia, aby żłobek rozpoczął swoje funkcjonowanie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku uda nam się pozyskać potężne środki finansowe na zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów i zakup nowoczesnego sprzętu dla tej placówki.

Czy panująca pandemia nie wpłynęła destrukcyjnie na realizację inwestycji w roku bieżącym?

Ten rok na pewno jest dramatyczny dla wielu mieszkańców Łęczycy. Wirus SARS -CoV -2 jest bardzo groźny dla każdego z nas, a szczególnie dla osób starszych. Obostrzenia wprowadzone przez Rząd spowodowały dramatyczną sytuację wśród handlowców i usługodawców. Z tego powodu podjąłem decyzję zwalniającą z czynszu przedsiębiorców, którzy zaprzestali działalności gospodarczej w lokalach, których właścicielem lub posiadaczem jest Miasto Łęczyca. Rada Miejska dwukrotnie przedłużała terminy płatności rat podatku od nieruchomości, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COViD -19. Te konieczne posunięcia władz samorządowych Miasta Łęczyca wpłynęły negatywnie na Budżet Miasta Łęczycy. Nie oznacza to, że zaniechaliśmy realizacji planowanych inwestycji.

Jakie konkretnie inwestycje są obecnie realizowane?

Przy ulicy Wrzosowej trwa budowa budynku socjalnego na 12 mieszkań. Jest to inwestycja o wartości prawie 1.9 miliona złotych, a chcemy ją skończyć w przyszłym roku. W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca na budowę ulicy- roboczo nazwanej – Kolejowej, która połączy ulicę Belwederską z Górniczą. Liczymy, że na przełomie listopada i grudnia tego roku rozpocznie się jej budowa. Ponadto jeszcze 2020 roku zakończona zostanie inwestycja zagospodarowania terenów nad zalewem łęczyckim. Zapraszam wszystkich Łęczycan, aby zobaczyli jak to urokliwe miejsce wygląda dzisiaj.

W tym roku miasto zrealizowało lub rozpoczyna realizację kolejnych inwestycji o wartości wielu milionów złotych, dotyczących zarówno rekreacji, jak i infrastruktury społecznej.

To tegoroczne działania. A jakie są plany na przyszły rok?

W pierwszej kolejności chcemy dać mieszkańcom możliwość decydowania o tym, co chcieliby zrobić w naszym mieście poprzez utworzenie, po raz pierwszy w historii tego samorządu, Budżetu Obywatelskiego. Nie jest to obowiązek Miasta. Ustawa nakłada go na jedynie na miasta na prawach powiatu. Sami mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty, które w wyniku powszechnego głosowania będą mogły być realizowane w 2022 roku. Dzięki temu będą mieli możliwość o decydowaniu w sprawie mniejszych inwestycji, a które z całą pewnością przysłużą się społeczności. Ponadto sprawę dalszego zagospodarowania zalewów miejskich uważam za otwartą. Mamy także pomysły co do uatrakcyjnienia Parku Miejskiego. Prawdopodobnie w grudniu br. Rada Miejska przyjmie budżet Miasta na 2021 rok, w którym ujęte zostaną konkretne inwestycje.

Czy mógłby Pan powiedzieć coś o dalszych planach na obecną kadencję?

Mimo, że w 2020 roku oddano do użytku dwa bloki mieszkalne: jeden wybudowany przez naszą Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a drugi przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka”, w Łęczycy brakuje mieszkań, zwłaszcza dla młodych małżeństw. Mamy już konkretne plany na budowę pięćdziesięciu mieszkań przez Spółkę TBS, realizowanych w systemie deweloperskim. Ponadto uważam, iż całkiem możliwe jest wybudowanie pływalni w Łęczycy. Mam już wstępną lokalizację tych inwestycji. Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że realizacja wszystkich moich planów będzie możliwa dzięki wsparciu mieszkańców Łęczycy, zaangażowaniu radnych Rady Miejskiej w Łęczycy oraz pracowników Urzędu Miejskiego, „Zieleni Miejskiej” oraz Spółek Miasta Łęczyca. Będę też usilnie zabiegał o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Dziękujemy za rozmowę

Dziękuję również.