Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

Uniejów stawia warunki. Czy dojdzie do secesji?

unie

Animozje pomiędzy burmistrzem Uniejowa Józefem Kaczmarkiem a starostą poddębickim Ryszardem Rytterem są na tyle duże, że w rozwiązanie konfliktu będzie musiał zaangażować się mediator. Uniejów żąda od powiatu spełnienia szeregu postulatów. Jeśli nie zostaną zrealizowane być może w krótkim czasie ponownie burmistrz Uniejowa namawiać będzie mieszkańców gminy do pomysłu wystąpienia z powiatu poddębickiego i przyłączenia się do powiatu łęczyckiego.
Przypomnijmy, że odbyły się już konsultacje społeczne w sprawie ewentualnej secesji Uniejowa. Mieszkańcy gminy, przy okazji głosowania, mogli również wyrazić swoje opinie dotyczące funkcjonowania gminy w obrębie powiatu poddębickiego. Na tej podstawie burmistrz Uniejowa sporządził szereg postulatów i przesłał oczekiwania uniejowskiego samorządu do starosty.
Co znalazło się w postulatach? Przede wszystkim władze Uniejowa uważają, że starostwo nierówno wspiera działania inwestycyjne na terenie powiatu. Uniejów ma być pomijany przy dzieleniu pieniędzy na inwestycje. Jakie? Głównie drogowe. Kością niezgody jest też brak akceptacji powiatu do pomysłu uruchomienia podstacji pogotowia czy też filii wydziału komunikacji i Powiatowego Urzędu Pracy. Burmistrz Kaczmarek uważa, że rozmowy powinny być prowadzone w 6-osobowych zespołach z udziałem mediatora z łódzkiego oddziału Polskiego Centrum Mediacji.
– Nie przekreślam pozostania w powiecie poddębickim, ale na nowych warunkach. Złożymy propozycje i pokażemy nasze warunki – mówi Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa. – Propozycja zmiany powiatu jest radykalna, ale należało podjąć zdecydowane kroki. Nie możemy się zgodzić na ignorowanie potrzeb mieszkańców gminy Uniejów przez władze powiatu poddębickiego, za cichym przyzwoleniem radnych powiatowych, którzy powinni te problemy sygnalizować.
Kilka dni temu o sprawie rozmawialiśmy ze starostą. Niechętnie mówił o toczących się rozmowach z burmistrzem Uniejowa.
-Przez szacunek dla rozmówcy (burmistrza Uniejowa) nie chciałbym rozmawiać na temat mediacji za pośrednictwem gazety. Swoje propozycje niedługo przedstawię drugiej stronie – mówi Ryszard Rytter, starosta poddębicki. – To trudne kwestie. Nie będę ukrywał, że nasze stosunki nie należą do łatwych. Cieszę się jednak, że jest szansa na rozpoczęcie konkretnych spotkań związanych ze wzajemną współpracą. W tej chwili pisma wysyłane pomiędzy Uniejowem a powiatem dotyczą przede wszystkim określenia podstawowych zasad prowadzenia rozmów.
Warto dodać, że o ewentualnym przystąpieniu Uniejowa do powiatu łęczyckiego może zdecydować rada miejska. Później taki wniosek opiniują kolejno rady powiatów poddębickiego i łęczyckiego oraz sejmik województwa. Ostateczna decyzja należy do ministra administracji.
(stop)