Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

– To jest kpina! – oceniają odpowiedź rady spółdzielcy „Łęczycanki”

Zniesienia ryczałtów samochodowych dla prezesów „Łęczycanki” nie będzie. Zdaniem Rady Nadzorczej argumenty zawarte w piśmie – pod którym podpisało się 123 spółdzielców, nie znalazły potwierdzenia. Spółdzielcy nie kryją emocji. Twierdzą, że odpowiedź jest zaskakująca a rada kpi z ludzi.

– W odpowiedzi na pismo 123 osób będących członkami SM „ Łęczycanka” w sprawie zniesienia ryczałtu samochodowego dla prezesów wskazujemy, że argumenty podniesione w w/w piśmie, tj. bliskość położenia biura od bazy, korzystanie przez prezesów z samochodów służbowych a nie prywatnych i niekorzystny wynik w funduszu płac, nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonej na tę okoliczność kontroli. W związku z tym ryczałt kilometrowy dla prezesów zostaje utrzymany na tym samym poziomie, co do tej pory – informuje Marek Majewski, przewodniczący RN „Łęczycanki”.

Katarzyna Jeleńska, jako jedyna z grupy 123 osób, otrzymała odpowiedź na pismo z jednoczesną prośbą o przekazanie pisma pozostałym współautorom.

– Odpowiedź rady bardzo mnie zaskoczyła. Dlaczego tylko ja otrzymałam odpowiedź? Przecież w tej chwili jestem już byłą członkinią Rady Nadzorczej. Po drugie, jak się okazuje, władze naszej spółdzielni stały się bardzo oszczędne. W piśmie wskazano, że prosi się mnie o powiadomienie pozostałych spółdzielców o decyzji utrzymania ryczałtu na niezmienionym poziomie. Przypomnę, że autorzy petycji prosili o wywieszenie odpowiedzi Rady Nadzorczej w gablotach na klatkach schodowych. Jak widać, władze dbają o oszczędności. Bo wydrukowanie kilku kartek byłoby przecież dużym obciążeniem finansowym – mówi z sarkazmem K. Jeleńska.

W tej chwili w „Łęczycance” jest tylko jeden prezes – Krzysztof Pacholski.

Mateusz Olczak nie jest już wiceprezesem w „Łęczycance”. Tymczasowo zastąpił go członek rady nadzorczej, Grzegorz Dymecki. Z jakiego powodu wiceprezes Olczak złożył rezygnację?

– Pan Olczak uzasadnił rezygnację koniecznością zajęcia się swoją działalnością gospodarczą. Czekamy teraz na kandydatury osób zainteresowanych przejęciem obowiązków byłego wiceprezesa – mówi przewodniczący RN „Łęczycanki”.

Prezesowski ryczałt na paliwo wynosi 250,74 zł brutto na miesiąc.

– Jestem zaskoczona odpowiedzią RN – nie ukrywa K. Jeleńska
Prezesi mają do dyspozycji taki samochód służbowy