Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

Straż miejska razem z policją

Strażnicy miejscy z Łęczycy wspierają policjantów w działaniach zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

W czwartek realizowano pierwsze wspólne patrole.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że od czwartku straż miejska oraz gminna będzie poddana nadzorowi policji, która ma koordynować pracę patrolową tych formacji. Od 2 kwietnia strażnicy miejscy oddelegowani do wspólnej pracy z policją będą przede wszystkim sprawdzać, czy mieszkańcy przestrzegają nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. To przede wszystkim patrolowanie miejsc publicznych, tych zamkniętych dla mieszkańców lub sprawdzanie, czy mieszkańcy nie gromadzą się w grupach powyżej dwóch osób.

– Liczba funkcjonariuszy straży miejskiej oddelegowanych do patroli z policją oraz rodzaj podejmowanych wspólnie działań zależą bezpośrednio od decyzji komendanta powiatowego policji w Łęczycy. Wszystkie ukierunkowane są na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa – mówi Tomasz Olczyk, komendant straży miejskiej w Łęczycy.

Od piątku, 3 kwietnia policję i straż miejską we wspólnych działaniach mają wesprzeć też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.