Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Strach przed promieniowaniem!

Na dachu niedokończonej inwestycji zakładu przy ul. Armii Krajowej w Ozorkowie zamontowane są anteny telefonii komórkowej. Mieszkańcy, którzy skontaktowali się z redakcją, boją się promieniowania elektromagnetycznego.

– Od kilku ładnych lat ten szkielet straszy swoim wyglądem i zamiast go dokończyć, to montują jeszcze promieniotwórcze anteny na dachu. Moim zdaniem takie promieniowanie jest bardzo szkodliwe. Tym bardziej, że teraz na rynek telefonii komórkowej wkracza sieć 5G. Tyle się słyszy o rakotwórczym oddziaływaniu tej sieci – mówi nasza czytelniczka.

5G, tak jak cała telefonia komórkowa, bazuje na działaniu promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowaniem elektromagnetycznym jest zarówno promieniowanie radiowe o długich falach i małej częstotliwości, jak promieniowanie gamma o krótkich falach i wysokiej częstotliwości. Działanie promieniowania na organizm człowieka zależy właśnie od długości fali i jej częstotliwości. Promieniowanie o wysokiej częstotliwości to promieniowanie jonizujące, które potrafi rozbijać wiązania w cząsteczkach organicznych, co oznacza, że jest szkodliwe dla człowieka. Najniższe, jakie jest zdolne do jonizacji, ma częstotliwość 2–3 PHz. Częstotliwość promieniowania wykorzystywanego w telefonii komórkowej wynosi ok. 2,5 GHz, czyli o ponad milion razy mniej niż granica jonizacji. Falami radiowymi jesteśmy otoczeni już teraz. Sieć 5G wykorzystuje pasma o częstotliwości 700 MHz, 3,4–3,8 GHz oraz 26 GHz, które od dawna mają zastosowanie w radiokomunikacji, telefonii komórkowej, sieciach Wi-Fi, a także w skanerach ciała używanych do kontroli bezpieczeństwa. Do tej pory nie odnotowano, by negatywnie oddziaływały na zdrowie człowieka. Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC), promieniowanie wykorzystywane w technologii komórkowej jest czynnikiem potencjalnie rakotwórczym. Zalicza się do grupy 2B, co oznacza, że nie ma wystarczających dowodów na to, jakoby prowadziło do powstawania nowotworów.