Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów

Stacja meteo przy boiskach. Nowa inwestycja w Uniejowie

W Uniejowie powstaje nowoczesna stacja meteorologiczna. Będzie monitorować i rejestrować dane o temperaturze, sile wiatru, ilości opadów i inne czynniki klimatyczne. Informacje posłużą do celów naukowych, ale będą też przydatne dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów.

Uniejów w roku 2011 otrzymał oficjalny status uzdrowiska termalnego. Tym samym miejscowość stała się jedynym uzdrowiskiem w województwie łódzkim, najmłodszym polskim uzdrowiskiem oraz pierwszym uzdrowiskiem termalnym.

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.05.167.1399), gmina, która występuje o nadanie obszarowi statusu uzdrowiska, winna posiadać złoża naturalnych surowców leczniczych (w tym wypadku wody termalne) oraz klimat o właściwościach leczniczych, potwierdzonych na zasadach określonych w art. 35 i art. 36 tej Ustawy.

Wymogiem koniecznym dla uzyskania przez gminę świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań, których ramy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2006 roku w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. nr 80, poz. 565).

Stacja, która właśnie powstaje, posłuży do zebrania niezbędnych danych, scharakteryzowania i oceny właściwości uniejowskiego klimatu i bioklimatu, przedstawionej następnie Ministrowi Zdrowia w tzw. operacie uzdrowiskowym, czyli dokumencie zawierającym charakterystykę obszaru pod względem możliwości uznania go za uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej.

Wyniki pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej w Uniejowie pozwolą na bieżące monitorowanie m.in. temperatury powietrza, wilgotności, sumy opadów i prędkości wiatru. Urządzenia pomiarowe oszacują ponadto promieniowanie, sumę opadów oraz ilość pyłów zawartych w powietrzu.

Stacja w Uniejowie będzie spełniać najwyższe standardy WMO (World Meteorological Organization) – według których buduje się stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – zapewnia wykonawca zadnia.

Warto podkreślić, że poza względami stricte naukowymi, stacja meteo ma również funkcjonalny charakter, pomocny dla mieszkańców i odwiedzających. Aktualizowane na bieżąco dane będą widoczne na stronie internetowej, najprawdopodobniej w formie widżetu pogodowego, na ich podstawie np. lekarz uzdrowiskowy będzie mógł wyznaczyć harmonogram zajęć kuracjuszy.

Na chwilę obecną, w ramach planowanych prac, zagospodarowano i ogrodzono tzw. ogródek meteorologiczny, czyli przestrzeń, na której stanął już 10 metrowy maszt i sukcesywnie instalowane są pozostałe niezbędne urządzenia pomiarowe.

Wykonawcą zadania opiewającego na kwotę około 80 tys. zł jest firma Press Buttom z Krakowa, która rozwinęła skrzydła w sektorze energetyki wiatrowej i jakości powietrza, a obecnie tworzy zaawansowane systemy pomiarowe, wspiera implementację nowych rozwiązań pomiarowych i informatycznych. Doświadczenie i wiedza zdobyte na przestrzeni wielu lat działalności stały się gwarantem jakości świadczonych usług.

A.Ow.