Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Segregacja z problemami. Urząd przypomina i ostrzega

Coraz więcej jest informacji zamieszczanych na drzwiach klatek schodowych o nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Magistrat otrzymuje z Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zdjęcia, które potwierdzają, że nie wszyscy pamiętają o obowiązku selekcji śmieci.

Duże kartki z informacją o nieprawidłowym segregowaniu odpadów umieszczone zostały ostatnio na kilkunastu blokach należących do spółdzielni mieszkaniowej. Można przeczytać, że lokatorzy zapomnieli o obowiązku segregacji w blokach przy ul. Zachodniej, Mielczarskiego, Piłsudskiego, Sucharskiego, Armii Krajowej, Pogodnej, Rataja, Kołłątaja, Sikorskiego, Zachodniej czy też Lotniczej.

Urząd miasta przypomina o powinności selektywnej zbiórki odpadów i ostrzega przed karami.

„Ponowne naruszenie zasad segregacji, stwierdzone przez podmiot odbierający odpady komunalne, będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty. Właściciel nieruchomości zostanie obciążony podwyższoną opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) w wysokości 50 zł za osobę. Powyższe dotyczyć będzie wszystkich mieszkańców zabudowy wielorodzinnej” – czytamy w komunikacie urzędu.

– Obawiam się tej odpowiedzialności zbiorowej. Ja segreguję śmieci, ale jaki mogę mieć wpływ na sąsiadów? – pyta lokatorka bloku przy ul. Sucharskiego. – Dla mojej rodziny wzrost opłat do 50 zł od osoby byłby naprawdę dużym obciążeniem.

Jak informuje urząd miasta, do chwili obecnej wysłano pisma do właścicieli ponad 40 nieruchomości o nieprawidłowej segregacji odpadów na ich posesji na podstawie informacji uzyskanych od OPK – firmy odbierającej odpady z terenu miasta. Jeśli właściciele, do których wysłano pisma, nie wdrożą zasad segregacji odpadów, będą płacić podwójną stawkę za odbiór śmieci.