Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Są raz tu, a raz tam… Mieszkańcy są zaskakiwani!

Można odnieść wrażenie, że w mieście zapanowała ostatnio „wolna amerykanka” w robotach drogowych. Nie wiadomo, dlaczego przekopywane są ulice i które drogi zaplanowano do kolejnego przeorania. Jeszcze niedawno dziury robiono na Suchej, aby dość szybko przenieść się na Rolną, a następnie Młynarską. Pod koniec tygodnia robotnicy pojawili się na Konopnickiej.

Co się dzieje? – pytają zdezorientowani ozorkowianie.

Do prowadzonych i wcześniej uzgodnionych robót, chociażby na Traugutta, czy też Stypułkowskiego mieszkańcy już się przyzwyczaili. Teraz są zaskakiwani, bowiem robotnicy pojawiają się na kolejnych drogach. Robią przekopy, dziury. Ciężki sprzęt niszczy drogi. Pół biedy, jeśli są gruntowe. Gorzej z ulicami już wyasfaltowanymi.

Mieszkańcy nie ukrywają swoich emocji, gdy mówią o tajemniczych robotach drogowych.

– Nic nie wiedziałem o tych pracach. Nad ranem obudził mnie hałas pracujących maszyn. Chciałem wyjechać autem z podwórka, a tu na drodze stoi koparka. Przecież mieszkańcy powinni być wcześniej informowani o remontach dróg. Chciałem porozmawiać z robotnikami, ale akurat natrafiłem na obcokrajowców. Mało co rozumieli. Nie ukrywam, że te prace podniosły mi ciśnienie – słyszymy od mieszkańca ul. Młynarskiej.

W Ozorkowie przekopano już Suchą, Rolną, Młynarską, Konopnickiej. Jak się dowiedzieliśmy, w planach są też prace na Łęczyckiej.

– Też otrzymaliśmy taką informację – mówi Izabela Dobrynin, rzecznik burmistrza Ozorkowa. – Na terenie miasta Ozorkowa prowadzone są roboty związane z budową linii średniego napięcia do zasilania planowanej farmy wiatrowej na terenie gminy Parzęczew. Roboty zaplanowano w przebiegu ulic: Młynarska, Rolna, Łęczycka, Sucha, Nowa, Przejazd, Konopnickiej i dalej po drodze powiatowej Zielonej i Makowej. Uzgodnienie przebiegu linii odbyło się jeszcze przed planowaną przebudową ulicy Łęczyckiej w Ozorkowie. W związku z przebudową w 2019 roku ul. Łęczyckiej, planowane w bieżącym roku roboty związane z budową linii średniego napięcia będą wymagały dodatkowych uzgodnień z burmistrzem oraz firmą, która wykonała przebudowę ul. Łęczyckiej i udzieliła gwarancji po dokonanej przebudowie drogi.

Urząd informuje, że roboty na Łęczyckiej mogą zostać wykonane tylko przy jak najmniejszym stopniu naruszenia przebudowanej drogi, tj. niedopuszczalna jest ingerencja w nawierzchnię jezdni. Dopuszcza się tylko miejscowo naruszenie nawierzchni zjazdów i ewentualnie drogi rowerowej. Ponadto po wykonaniu robót przywrócenie istniejącej nawierzchni, która zostanie naruszona, wykonane zostanie przez firmę udzielającą gwarancji na drogę na całych odcinkach prowadzonych robót.

Komentarz w sprawie jest też z gminy Parzęczew.

– W chwili obecnej na terenie naszej gminy trwają prace związane z budową czterech elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew i Śniatowa. Prace na terenie miasta Ozorkowa związane są z ułożeniem linii energetycznej wraz z kanalizacją światłowodową w kierunku Głównego Punktu Zasilania w Ozorkowie. Jest to inwestycja prywatna – mówi Grzegorz Zawadzki, zastępca wójta gminy Parzęczew.