Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Powiat poddębicki Uniejów Warto przeczytać

Rozbudowa wodociągów w gminie Uniejów

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.

Umowę podpisali burmistrz Józef Kaczmarek przy kontrasygnacie Skarbnika p. Arlety Pietrzak oraz p. Ewy Peraj reprezentującej firmę wykonawczą.
Wykonawcą jest konsorcjum firm: “EVECO” EWA PERAJ – lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z siedziba w Uniejowie (członek konsorcjum). Wartość umowy wynosi 3 290 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz o budowę sieci sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ścieków bytowo – sanitarnych do przepompowni ścieków. Ponadto, nowej sieci sanitarnej zostaną przyłączeni mieszkańcy z miejscowości Brzeziny.

Pod względem robót budowlanych inwestycja jest końcowym elementem zadania pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Zakres całego zadania inwestycyjnego zawierał:
• budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 km w tym: budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko;
• budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 km w tym w Uniejowie w ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, Biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;
• rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Ostrowsku;
• rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.

W postepowaniu o realizację w/w zadania publicznego, poza wyłonionym wykonawcą wzięły udział jeszcze 4 inne firmy:
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne “TRAKT” Bobrzak, Tecław Sp.jawna, Woźniaków 110, 99-300 Kutno z kwotą 4 100 084,25 zł
• Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOMEL S.A., ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice z kwotą 4 474 125,00 zł
• Konsorcjum: INSTAL – SYSTEM Roman Torzewski, Rodrysin 6a, 99-200 Poddębice (Lider konsorcjum) oraz WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice (Członek konsorcjum) z kwotą 3 648 646,91 zł
• Konsorcjum: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., ul. Poli Gojawiczyńskiej 3C lok. 7, 81-587 Gdynia (Lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Bartłomiej Szymanek, ul. Starodworcowa 26C, 81-575 Gdynia (Członek konsorcjum ) z kwotą 4 640 708,14 zł.

Dwie ostatnie oferty zostały odrzucone w procedurze weryfikacyjnej z uwagi na niespełnienie wymogów udziału w przetargu, dwie pozostałe znacznie przekraczały zaplanowany przez gminę budżet na realizację przedsięwzięcia. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

– Rozbudowa wodociągów podniesie jakość życia mieszkańców, ale nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach kanalizacja jak i wodociągi to już standard. Do spełnienia tego standardu konsekwentnie i sukcesywnie dążymy – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej, realizowaną we współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.