Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Grabów Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać

Radni nie poparli podwyżki podatków

Podwyżki podatków i opłat lokalnych są często przyczyną niezadowolenia mieszkańców. Trudna to rola dla radnych, bo często warunkiem realizacji inwestycji jest właśnie podniesienie podatków i opłat. Tym razem jednak propozycja podwyżki należności na rzecz gminy Grabów spotkała się z większościową odmową samorządowców.

– Zawsze byłem zwolennikiem postępu, rozwoju, ale nie tym razem, nie w tym roku, kiedy nikt nie jest w stanie przewidzieć wzrostu zakażeń koronawirusem. Jakie będą skutki dla gospodarki, jaką cenę zapłaci społeczeństwo – mówi przewodniczący rady gminy Grabów, Józef Drozdowski. – Stąd moja opinia w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych jednoznacznie popierała zostawienie ich na poziomie tegorocznym.

Podobne zdanie wyraził radny, sołtys z Borucic, Zenon Czekalski.

– Nie ma zbytu a ceny na produkty rolne są niskie. Nie zapominajmy, że nasza gmina jest gminą typowo rolniczą, stąd uważam, że wszystkie opłaty i podatki są nie do przyjęcia – mówi samorządowiec.

Podjęte większością głosów uchwały w sprawie podatku rolnego, od nieruchomości, mieszkań i budowli pozostały na poziomie roku obecnego. Budzący najwięcej emocji podatek rolny wynosi 50 zł za ha przeliczeniowy.