Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów

Przedsięwzięcie warte 1,5 miliona zł. Coraz piękniejsza Kolegiata w Uniejowie

Trwające już niemal cztery miesiące, intensywne roboty prowadzone wokół Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie, nareszcie weszły w fazę, w której teren objęty inwestycją przestaje przypominać plac budowy, a zaczyna stopniowo odsłaniać kolejne elementy nowej koncepcji zagospodarowania historycznej i zabytkowej przestrzeni publicznej.

Zadanie inwestycyjne pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów”, jest realizowane na drodze współpracy Samorządu i Parafii. Ideą przewodnią jest stworzenie nowej przestrzeni wokół kolegiaty, która będzie bardziej funkcjonalna, wyeksponuje piękno zabytkowej budowli, a dobór starannie wyselekcjonowanych materiałów zapewni długą trwałość użytkową zmodernizowanego terenu.

Prace rozpoczęły się w styczniu. Ich postępom bacznie przygląda się ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, a każdy kolejny etap konsultowany jest na bieżąco z Władzami Diecezji Włocławskiej oraz Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Z ramienia Urzędu Miasta nad prawidłowym przebiegiem prac czuwa osobiście Burmistrz Józef Kaczmarek wraz z Mateuszem Leśniewskim, inspektorem ds. realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie o wartości blisko 1,5 mln zł otrzymało wsparcie unijne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ze środków PROW na lata 2014-2020), a skomplikowany projekt, obejmujący obszar o powierzchni przeszło 5 tys. mkw., wymagał zaangażowania aż 5-ciu wykonawców.

Do tej pory, w ramach zadania zdemontowano m.in. frontowy mur z białego kamienia wapiennego, biegnącego wzdłuż ul. Kościelnickiej i Placu Kolegiackiego (do dzwonnicy). Pozwoliło to odkryć fragmenty historycznego ogrodzenia Kolegiaty sięgającego epoki baroku. Po wykonaniu pomiarów i sporządzeniu dokumentacji archeologicznej, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na rozbiórkę starego muru w miejscach, gdzie występują przewyższenia. Budowlańcy, nie tracąc czasu – natychmiast po uzyskaniu wytycznych konserwatora, zabrali się do skucia nadmiaru materiału w krańcowych odcinkach parkanu, czyli przy bramie wjazdowej na teren podwórza plebanii z jednej strony oraz przy neobarokowej dzwonnicy z drugiej. W tak przygotowanym „korycie”, jeszcze przed nadejściem maja, wykonano metalowe zbrojenie oraz fundament pod nowe – murowane ogrodzenie z czerwonej cegły.

W głównym wejściu na plac kościelny (na zbiegu ulic Tureckiej i Kościelnickiej) powstają nowe stopnie z granitowych bloczków, które zastąpią nadgryzione zębem czasu i częściowo rozpadające się już schody. Ksiądz Infułat apeluje, aby do momentu całkowitego zakończenia prac w tym miejscu, wchodzący do wnętrza świątyni korzystali z furtki od strony ul. Kościelnej lub portalu we wjeździe na teren plebanii. Odradza również korzystanie z bramy u stóp dzwonnicy (bezpośredni dostęp od Rynku Miejskiego), ze względu na wymianę nawierzchni chodnika i prace ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu w tej części inwestycji.

Do prac, które można uznać za wykonane, zalicza się wreszcie renowacja historycznego ogrodzenia za Kolegiatą. W miejscach najdotkliwiej uszkodzonych skuto stare tynki i uzupełniono ubytki. Pracownicy, po przeprowadzeniu rewitalizacji oryginalnego budulca, zakonserwowali całość, zapewniając zabytkowej części parkanu trwałość pod względem technicznym i estetycznym. W minionych dniach wykonawca (FUH „INS-BUD” Roman Charuba z Uniejowa) wykonał opierzenie historycznego ogrodzenia za pomocą blachy miedzianej.

Aktualnie, wokół obiektu trwa wymiana nawierzchni chodnikowych, którą prowadzi Firma Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa. Największy postęp prac wykonano w części otoczenia od strony plebanii, gdzie aleje są już w większości gotowe. W chwili obecnej budowlańcy profilują koryta i osadzają krawężniki wzdłuż wytyczonych ciągów komunikacyjnych w części placu od strony Rynku Miejskiego. Nowe chodniki będą wykonane z płyty i kostki z granitu płomieniowanego.

Równolegle do prac ziemnych w zakresie nowej nawierzchni, pracownicy firmy SORTED przygotowali część podziemną systemu nawadniającego, zasilającego w wodę trawniki i nasadzenia, które zostaną wykonane w otoczeniu Kolegiaty w ostatnim etapie realizacji projektu. Aranżacja zieleni przewiduje m.in. wykonanie licznych nasadzeń krzewów i bylin, które podkreślą walory estetyczne obiektu. Projektowana zieleń jako zwieńczenie przedsięwzięcia wyeksponuje kolegiatę i uczyni ją bardziej atrakcyjną.