Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Łęczyca

Projekt zagospodarowania byłego więzienia

Mateusz Paszkiewicz, absolwent Politechniki Opolskiej na kierunku architektura jest autorem kolejnego projektu poświęconego możliwościom zagospodarowania obiektu byłego więzienia, dawnego klasztoru OO. Dominikanów w Łęczycy. W dniu 29 lipca 2020 r. przedstawił wynik swojej pracy inżynierskiej Januszowi Mielczarkowi – Staroście Łęczyckiemu, który reprezentuje Skarb Państwa, właściciela obiektu. 

Mateusz Paszkiewicz tak opisuje swoją pracę:

Przedmiotem projektu jest adaptacja historycznego zakładu karnego na obiekt hotelowy, znajdujący się przy ulicy Pocztowej w Łęczycy, a także stworzenie nowoczesnej części gastronomicznej oraz SPA, które uzupełnią ofertę usługową. 

W ramach projektu wykonane zostały analizy: urbanistyczna, społeczna, przyrodnicza i zabudowy oraz przeprowadzono konsultację z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po przeanalizowaniu zebranych materiałów dotyczących zabytkowego budynku został opracowany projekt koncepcyjny w skali architektoniczno-budowlanej hotelu wraz z  sąsiadującą z nim przestrzenią zieloną.

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy dołożyć wszelkich starań, aby zachować go dla przyszłych pokoleń. Jedną z możliwości jest przekształcenie budynku byłego zakładu karnego na obiekt hotelowy. Biorąc pod uwagę lokalizację miasta oraz jego bogatą historię, można spodziewać się, że te działania przyniosą pożądany efekt – wzrost ruchu turystycznego w Łęczycy, a co za tym idzie, poprawienie sytuacji ekonomiczno-gospodarczej mieszkańców Królewskiego Miasta.

Pan Mateusz kontynuuje swoją naukę na kolejnej uczelni. Starosta pogratulował pasji i wielkiej pracy, jaką w projekt włożył młody inżynier, jednocześnie zaproponował prezentację pracy potencjalnym inwestorom.