Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat łęczycki Łęczyca

Prezenty od burmistrza Łęczycy

15 polarów z herbem miasta Łęczyca i logiem klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak” działającym przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycy przekazał burmistrz Paweł Kulesza na ręce Pawła Makarowskiego. Są to nagrody dla aktywnych członków klubu, którzy regularnie biorą udział w akcjach oddawania krwi oraz promują krwiodawstwo w naszym regionie.

Spotkanie było również okazją do omówienia przyszłych wspólnych działań podejmowanych przez miasto Łęczyca oraz klub HDK „Strażak” w celu propagowania wzorowych postaw, których idea opiera się na dzieleniu drogocennym płynem ratującym życie.