Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Poddębice Powiat poddębicki Warto przeczytać

Powiat zaciąga pożyczkę

W budżecie powiatu poddębickiego została zaplanowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 606 759 zł na realizację zadania pn.: „Doposażenie sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze Powiatu Poddębickiego”.
– W ramach pożyczki zostanie zakupiony ciągnik rolniczy wraz z niezbędnym do prac pielęgnacyjnych sprzętem, tj. kosiarką bijakową, frezarką do pni, głowicą do cięcia krzaków i gałęzi, głowicą niszczącą krzewy i zarośla, ramieniem hydraulicznym oraz dwiema pilarkami spalinowymi do gałęzi. Sprzęt będzie zakupiony po zrealizowaniu całej procedury zamówień publicznych – informuje Łukasz Drewniak, naczelnik w wydziale pozyskiwania funduszy zewnętrznych, inwestycji, zamówień publicznych i promocji powiatu.