Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

Płyną pieniądze dla przedsiębiorców. Ostatnie dane z PUP

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

– w dniu 02.04.2020 ogłoszono nabór wniosków, na dzień 16.04.2020 wpłynęło 241 wniosków , wnioski rozpatrywane są sukcesywnie, a wypłata dokonywana jest bez zbędnej zwłoki. Przy realizacji niniejszej formy nie ma opóźnień.

– w dniu 15.04 2020 ogłoszono nabór wniosków, na dzień 16.04.2020 wpłynęły
3 wnioski, które są w trakcie rozpatrywania.

– w dniu 15.04.2020 ogłoszono nabór wniosków, na dzień 16.04.2020 brak wniosków

– w dniu 15.04.2020 ogłoszono nabór wniosków, na dzień 16.04.2020 brak wniosków.

W wyniku realizacji tarczy antykryzysowej wypłacono 1 050 000 zł.

– Ponadto informuję, że mamy zabezpieczone środki finansowe na realizacje powyższych zadań i nie odnotowujemy opóźnień przy wypłacie środków finansowych ubiegającym się przedsiębiorcom – mówi Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy.

Stan bezrobocia na koniec miesiąca sprawozdawczego marca 2020 wynosił 1446 osób. W miesiącu marcu zarejestrowało się 141 osób bezrobotnych. PUP poinformował, że nie ma zgłoszeń o zwolnieniach grupowych.