Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Otwiera się urząd pracy

Od 1.06.2020 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu oraz w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PUP w Ozorkowie w zakresie rejestracji, wyrejestrowań, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i zgłaszania ofert pracy.
Obsługa wniosków dotyczących wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej będzie prowadzona tylko w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu.