Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Gm. Łęczyca Powiat łęczycki

Obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Gminy w Łęczycy prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych:

 • po prawej stronie korytarza – wejście główne do Urzędu,
 • przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy (wejście od podwórka).

Urząd Gminy w Łęczycy pracuje: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 7.30 – 17.00 i piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Kasa Urzędu Gminy w Łęczycy jest czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 14.00, wtorek w godz. 8.00 – 15.00 i w piątek w godz. 8.00 -13.00.

Przy stanowisku kasowym oraz w Punkcie Obsługi Klienta może przebywać jedna osoba zachowując wszelkie środki ostrożności.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Łęczyca, klientów, a także pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy, w dalszym ciągu prosi się o załatwianie wszelkich spraw niewymagających osobistej wizyty w urzędzie za pośrednictwem usług internetowych, telefonicznie, korespondencyjnie.

Wykaz telefonów oraz adresów e-mail do poszczególnych pracowników zamieszczony jest na stronie internetowej www.gminaleczyca.pl w zakładce Referaty Urzędu.

Wybrane numery telefonu:

 • Sekretariat: 24 388 21 17,
 • Księgowość podatkowa: 24 388 34 25 lub 24 388 34 26,
 • Ewidencja ludności, dowody osobiste: 24 388 28 38,
 • Działalność gospodarcza: 24 388 34 29,
 • Ochrona środowiska, rolnictwo: 24 388 34 29,
 • Gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne: 24 388 34 30,
 • Referat Infrastruktury Technicznej: 24 388 34 44,
 • Referat Oświaty: 24 388 34 24,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy: 24 721 89 60.

Wszelkie pisma do urzędu należy w dalszym ciągu składać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminaleczyca.pl,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl na skrzynkę: /GminaLeczyca/skrytka,
 • faksem na numer telefonu: 24 388 37 65,
 • korespondencyjnie na adres: ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
 • poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy (wejście od podwórka).

Wpłaty podatków, opłat za wodę i ścieki, czynsz, opłaty skarbowej oraz innych opłat lokalnych najlepiej dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku na konto: 36 9029 0000 2001 0100 2424 0018,

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy.

Nadal nie są dokonywane odczyty wodomierzy przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy. Informacje o stanie wodomierza należy przekazywać telefonicznie na następujące numery: Urząd Gminy – 24 388 34 25, Andrzej Grabski – 605 888 912, Sławomir Łuczak – 607 077 452, Marian Olczak – 601 590 807 lub na adres email: m.podlesna@gminaleczyca.pl.

Faktura zostanie dostarczona do skrzynki pocztowej za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A. lub pracownika Urzędu Gminy w Łęczycy.