Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów

Nowe perspektywy dla Uniejowa

termy uniejów

Województwo łódzkie prowadzi obecnie zaawansowane prace nad kształtem nowej strategii rozwoju regionu, która określi wizję, wyznaczy główne cele i niezbędne narzędzia do ich osiągnięcia w obszarze polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Dokument ten będzie istotnym elementem w przygotowywaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2020-2027.

Kończąca się perspektywa finansowa 2014-2020, a co za tym idzie koniec projektów realizowanych przez gminę Uniejów i nowa perspektywa programowa stanowi dużą szansę, ale niesie też za sobą wiele wyzwań. Tendencje zachodzące obecnie w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej sprawiają, że przyszłość regionów jawi się jako układ zarówno szans jak i zagrożeń. Dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej wymuszają więc dostosowanie odpowiedniej strategii zarządzania oraz umiejętności wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych.

Regiony Polski, w tym województwo łódzkie, obecnie pracują nad przygotowaniem nowych strategii, które mają prowadzić do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez m.in. przeznaczenie środków unijnych na poszczególne obszary życia społeczno – gospodarczego, ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Prowadzone konsultacje, których owocem ma być spójny i wielowymiarowy plan działania, będą rzutować nie tylko w skali makro mówiąc o całym województwie, ale również w skali mikro, w odniesieniu do gminy Uniejów. Toczone dyskusje pozwolą określić, na co w perspektywie najbliższej dekady powinny być przeznaczanie środki unijne, z których będą korzystać mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy.

Warto zaznaczyć, że w ostatniej strategii rozwoju Uniejów odegrał istotną rolę. Władze wojewódzkie dostrzegły w gminie potencjał i wspierały zaangażowanie i wysiłek samorządu, w efekcie czego miejscowość stała się ważnym punktem turystycznym na mapie łódzkiego oraz zdobyła rozpoznawalność w skali ogólnopolskiej.
Wsparcie województwa dla prac i zaangażowania samorządu z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem na czele przyniosło wymierne korzyści nie tylko gminie, ale podniosło rangę i znaczenie całego województwa.

Jeśli przyjąć, że motorem działań podejmowanych przez samorządy i regiony funkcjonujące w przestrzeni społeczno – gospodarczej jest chęć osiągnięcia sukcesu rozumianego jako zdobycie i utrzymanie pewnej przewagi konkurencyjnej, nie ulega wątpliwości, że gmina wypracowała sobie wysoką pozycję na rynku.

Uniejów wielokrotnie był doceniany jako przykład dobrze wykorzystanych środków unijnych, a ostatnio o uzdrowisku wspomniała ogólnopolska prasa przywołując wcześniejszą przynależność gminy do województwa wielkopolskiego oraz determinację na rzecz województwa łódzkiego przy podziale administracyjnym w roku 1998.

Dzisiaj mieszkańcy sobie to chwalą. Są przekonani, że gdyby musieli jeździć w swoich sprawach do Poznania, nigdy nie powstałyby np. słynne termy, o których wie cała Polska. Rzeczywiście rozgłosu, jaki zrobił Uniejów w ostatnich latach, wiele gmin może pozazdrościć – czytamy na łamach Gazety Wyborczej.

Obecny czas jest bardzo wymagający dla wszystkich. Ciągle uczymy się nowej, pandemicznej rzeczywistości. To jednak nie oznacza, że nie możemy patrzeć z optymizmem w przyszłość. Opracowanie nowej strategii rozwoju regionu jest dużym wyzwaniem, ale i szansą, która gmina Uniejów po raz kolejny będzie chciała wykorzystać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.