Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Łęczyca

Namioty przed szpitalem w Łęczycy

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce pracownicy Starostwa Powiatowego w Łęczycy rozstawili drugi namiot na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, w którym też będzie przeprowadzana segregacja pacjentów przybyłych do szpitala.

Rozstawiony wcześniej namiot pochodzi z zasobów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, drugi z zasobów magazynowych Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Do namiotu A będą przyjmowani pacjenci bezobjawowi, do namiotu B – pacjenci z objawami grypopodobnymi, potencjalnie zarażeni koronowirusem. Ma to na celu uniknięcie wchodzenia na teren SOR- u osób zarażonych. W namiocie A będzie przeprowadzany wywiad z pacjentem, będzie mierzona temperatura ciała oraz każda osoba będzie wypełniała stosowną ankietę. Na podstawie danych zebranych podczas wywiadu i wynikających z przeprowadzonej ankiety, lekarz będzie podejmował decyzję o przeniesieniu osoby do namiotu B.