Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Bez kategorii

Lepsza woda w Ozorkowie

SONY DSCJeszcze w tym roku woda, która trafi do miejskiej sieci wodociągowej, będzie znacznie lepszej jakości niż dotychczas, przede wszystkim dzięki maksymalnemu ograniczeniu zawartości żelaza i manganu – zapewniają w OPK i miejskie władze.
Do końca tego miesiąca zakończyć ma się budowa nowoczesnego ciągu technologicznego na terenie stacji wodociągowej i już w grudniu do ozorkowskich kranów trafić ma woda przefiltrowana przez nowoczesne urządzenia.
– Tym samym dobiegnie końca I etap modernizacji stacji uzdatniania wody, realizowany przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, natomiast II etap, dotyczący modernizacji dwóch zbiorników magazynujących wodę, zakończy się w połowie przyszłego roku. Koszt całej inwestycji to ponad 2 mln 800 tys. zł – informuje Izabela Dobrynin, rzeczniczka UM w Ozorkowie.
Sanepid, który dopuścił wodę z miejskiego wodociągu do spożycia, stwierdził, że należy poprawić jej parametry poprzez przeprowadzenie modernizacji stacji wodociągowej i wyznaczył termin realizacji tego zadania do końca czerwca 2014 r.
Decyzję o modernizacji stacji zarząd OPK podjął w 2010 r., po czym wdrożono procedury niezbędne do przeprowadzenia inwestycji.
– Zgodnie z koncepcją modernizację podzieliliśmy na dwa etapy – mówi prezes OPK Grzegorz Stasiak. – Pierwszy etap praktycznie jest już zakończony; na terenie stacji zainstalowaliśmy nowy ciąg technologiczny, służący do uzdatniania wody, natomiast do połowy przyszłego roku zmodernizujemy dwa zbiorniki retencyjne. W perspektywie planujemy również modernizację ujęć wody. W ramach pierwszego etapu na terenie stacji wodociągowej zainstalowano zestaw filtrów napowietrzających i zbiorniki hydroforowe. Związki żelaza i manganu usuwane mają być z wody dzięki odpowiedniej, naturalnej filtracji, bez użycia środków chemicznych. Dopiero tak przefiltrowana woda trafi do wodociągu. Wypłukane podczas uzdatniania związki żelaza i manganu będą odprowadzane do specjalnie zainstalowanych na terenie stacji zbiorników, tzw. odstojników wód popłucznych, a następnie wywożone.
– Po zakończeniu całej inwestycji z pewnością poprawi się jakość i klarowność wody z miejskiej sieci – dodaje prezes Grzegorz Stasiak – Jednocześnie chciałbym uspokoić mieszkańców Ozorkowa; woda w naszych kranach nigdy nie była skażona, jest pod ciągłym nadzorem Sanepidu, przekroczenia zawartości żelaza zdarzyły się w ciągu ostatnich czterech lat sporadycznie i nigdy nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Taryfa za dostarczanie wody i odbiór ścieków w przyszłym roku pozostanie bez zmian.
(stop)