Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Warto przeczytać Łęczyca

„Łęczycanka” realizuje szereg zadań

Okres epidemii COVID – 19 dla nikogo z nas nie jest łatwym czasem. Każdy przeżywa ten trudny okres na swój sposób, mamy wzloty i upadki, lepsze i gorsze, a niejednokrotnie tragiczne chwile. Żyjemy nadzieją na lepsze jutro, wspieramy się nawzajem, pomagamy i w tym wszystkim staramy się żyć normalnie, również pracować. I właśnie dzięki pracy osób zatrudnionych w spółdzielni oraz zaangażowaniu Członków Rady Nadzorczej, Zarząd mógł w tym okresie realizować skutecznie postawione przed nim zadania.

– W minionym roku, oprócz bieżącej konserwacji, utrzymania terenów zielonych i usuwania awarii w budynkach będących w zasobach spółdzielni, plan remontów i inwestycji został zrealizowany w 100%. Do użytku został oddany budynek „KALISKA – DOM” przy ul. Kaliskiej 39. Myślimy o kolejnych budowach i inwestycjach – budynki mieszkalne, garaże i w dłuższej perspektywie czasowej parking wielopoziomowy. Między innymi w tym celu zakupiliśmy, od urzędu miasta, cztery działki budowlane. Planujemy kolejne zakupy. Uważamy, że są one uzasadnione w czasie niskich stóp procentowych proponowanych na lokatach bankowych. Są bezpieczną i dobrą lokatą kapitału, a tym samym pomnażają majątek spółdzielni. Na ten cel chcemy przeznaczyć półtora miliona złoty. W tym kontekście sprawdzamy również możliwości kupienia obligacji Skarbu Państwa. Na ten cel mamy przygotowany kolejny milion złoty. Nasze działania wpisują się w cele statutowe działalności spółdzielni – informuje prezes Jarosław Pacholski.

Rok 2020 – to kolejne tereny zielone i zagospodarowanie przestrzeni między blokowej (sfinansowane w części z pozyskanych środków zewnętrznych), bloki Belwederska 85, Dominikańska 10 i 10a, Wojska Polskiego 1b. W tym roku kontynuacja, powstają już kwietne łąki – Konopnicka 7 i 8c oraz Belwederska, doposażamy plac zabaw – „Osiedle Belwederska”, a w najbliższym czasie w miejscu zdegradowanego boiska pokrytego asfaltem pojawi się trawa, bramki i piłko – chwyty, miejsce gier i zabaw dla dzieci.

– Modernizujemy również elementy małej architektury. Zakupiliśmy nowe ławki, obecnie kończymy ich montaż na wszystkich terenach zarządzanych przez spółdzielnię. Jeszcze w tym roku zostaną zakupione kosze na śmieci, które zostaną ustawione przed wszystkimi klatkami schodowymi spółdzielczych bloków. Zakończyliśmy też montaż koszy na psie odchody, z których posiadacze czworonogów chętnie korzystają. Przed nami wymiana wszystkich pojemników na odpady komunalne, które znajdują się w pergolach śmietnikowych. Nastąpi to jednak nie wcześniej, jak po montażu monitoringu, który mamy nadzieje zabezpieczy mienie spółdzielni przed dewastacją i aktami wandalizmu np. podpaleniami, które już dwukrotnie miały miejsce. Pozwoli również ograniczyć podrzucanie śmieci i odpadów wielkogabarytowych, co ostatnio stało się wręcz plagą, a fakt ten naraża członków spółdzielni na ponoszenie dodatkowych i nieuzasadnionych kosztów ich wywozu. Obecnie realizujemy ostatni etap montażu kamer i równolegle wymieniamy pojemniki na odpady komunalne – dodaje prezes zarządu „Łęczycanki”.

We współpracy z władzami miasta wykonane zostało utwardzenie miejsc parkingowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków M. Konopnickiej 8b i 8c, jak również modernizacja parkingu na „Osiedlu Wojska Polskiego” przed budynkiem 1a. W planach jest również chodnik przy ul. Belwederskiej 85.

– Rok poprzedni to również wymiana wyłazów dachowych na wszystkich budynkach, montaż drzwi przeciwpożarowych do piwnic w pięciu budynkach, wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach – 9 budynków, wymiana pionów ciepłej i zimnej wody – Bitwy nad Bzura 39 i Belwederska 81a, renowacja pionów rur kanalizacyjnych osiedle Konopnicka – 3 budynki. Wszystkie te prace zostały wykonane i są wykonywane z zachowaniem reżimu sanitarnego i środkami ostrożności związanymi z trwającym stanem epidemii. W ich realizacje zaangażowani byli pracownicy spółdzielni i firmy zewnętrzne. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 1,5 mln. złoty. W tym roku nie zamierzamy zwalniać tempa prac remontowych i modernizacyjnych. Właśnie dobiega końca wymiana wodomierzy finansowana z funduszu remontowego. Kontynuujemy wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach na „Osiedlu Konopnicka” oraz wymianę pionów ciepłej i zimnej wody na ul. Belwederskiej. W miesiącu wrześniu przystąpimy do montażu daszków nad balkonami ostatnich pięter i renowacji rur kanalizacyjnych w budynkach ul. Konopnicka i Dominikańska. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie rozstrzygnięty przetarg na montaż domofonów. W miesiącu sierpniu zaczynamy montaż domofonów. W porozumieniu z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łęczycy modernizujemy obecnie węzły cieplne w budynkach BnB 39 i 26 oraz Belwederska 83 i 85. Już dziś dzięki dobrej współpracy z PEC Łęczyca zakończono prace na osiedlu Wojska Polskiego związane z położeniem dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej i przynależnymi do niej miejscami postojowymi.

W tym roku środki finansowe, które zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z modernizacją, remontami i renowacja terenów zielonych to kwota 1,4 mln zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wynegocjowaliśmy z wykonawcami robót utrzymanie cen na poziomie roku poprzedniego, mimo ich wzrostu na rynku budowlanym, jaki dzisiaj wszyscy widzimy. Utrzymaliśmy opłaty czynszowe, w pozycjach zależnych od naszych decyzji, na niezmienionym poziomie. W tym roku również nie przewidujemy podwyżek czynszu.

Myślimy, że nasze wspólne działania i realizowane pomysły poprawią jakość życia w blokach spółdzielczych oraz estetykę i wygląd osiedli mieszkaniowych. Może to również wywrze na nas wszystkich pozytywny wpływ, pozwoli z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość, w tym trudnym czasie epidemii – mówi J. Pacholski.