Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski

Komunalka za podwyżkami. Drożej za wodę i ścieki.

opkPrezes Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zakomunikował radnym, że należy wprowadzić znaczne podwyżki na doprowadzanie wody i odbiór ścieków. Samorządowcy nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Zdaniem szefa OPK-u cena wody i ścieków powinna wzrosnąć dla mieszkańców o 10 procent, natomiast przedsiębiorcy powinni płacić za ścieki o… 67 procent więcej niż dotychczas.
Na szczęście, lokalny samorząd nie zaakceptował tych propozycji. Żaden z radnych nie zagłosował za podwyżką. Radni PiS wstrzymali się od głosu, pozostali zagłosowali przeciwko.
– Nie ukrywam, że jestem zdumiony koncepcją OPK wprowadzania tak dużych podwyżek. Wprawdzie prezes Stasiak argumentował, że wzrost cen jest potrzebny, jednak z jego ust żadnego konkretnego wytłumaczenia nie usłyszałem. Moim zdaniem, jest to po prostu próba łatania dziur w budżecie ozorkowskiej komunalki. Część działów OPK jest nierentowna, przynosi duże straty. Nie należy jednak kosztem mieszkańców reperować finansów przedsiębiorstwa – mówi radny Jan Kromkowski.
O komentarz poprosiliśmy burmistrza Jacka Sochę. Czy włodarz miasta był zaskoczony propozycją przedsiębiorstwa komunalnego przedstawioną na sesji?
– O zaskoczeniu nie mogę mówić. Wielokrotnie rozmawiałem z prezesem OPK, który tłumaczył dlaczego wzrost cen jest uzasadniony. Przecież nie ma co ukrywać, że niektóre firmy odprowadzają ścieki do rzeki – słyszymy od burmistrza. – Pomimo tego nie zgadzam się na takie ceny, jakie przedstawił prezes Stasiak.
W ub. piątek J. Socha zarządził nową taryfę na wodę i ścieki. Stawki, ku radości wielu mieszkańców, odbiegają od zaproponowanych przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
Oto komentarz urzędu miasta:
„Pierwotna propozycja stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków w 2016 r., z którą zapoznali się radni na sesji Rady Miejskiej, została na wniosek burmistrza Jacka Sochy zweryfikowana przez zarząd Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Burmistrz, mając na względzie zarówno interes mieszkańców, jak i dużych przedsiębiorstw – zakładów przemysłowych, dających miejsca pracy, zawnioskował do zarządu OPK o zmianę stawek. Po weryfikacji ogólny wzrost cen za wodę i ścieki dla mieszkańców i zakładów przemysłowych jest niższy, niż pierwotnie planowano.

Stawki za dostarczanie wody, obowiązujące od 1.1.2016 r. wynosić będą:
– dla ludności – 2,99 zł netto za m3 (proponowano 3,12 zł, obecnie 2,70 zł)
– dla zakładów przemysłowych – 3,02 zł netto za m3 (proponowano 3,17 zł, obecnie 2,70 zł)
Za odbiór ścieków jednakowa stawka dla wszystkich – 4,71 za m3 (obecnie 4,21 zł)

W 2016 r. stawki w Ozorkowie, w porównaniu z ościennymi miastami, będą albo na zbliżonym poziomie albo będą niższe np.
– W Zgierzu: woda – 3,31 zł dla ludności, 3,34 zł dla przedsiębiorstw, ścieki – 7,20 zł dla wszystkich.
– W Konstantynowie: woda – 3,16 zł dla wszystkich, ścieki – 6,55 zł dla ludności, 9,21 zł dla przedsiębiorstw.
– W Łęczycy: woda – 3,01 zł dla ludności, 3,51 zł dla przedsiębiorstw, ścieki – dla wszystkich 4,54 zł.
– W Aleksandrowie Łódzkim: woda – 2,96 zł woda dla wszystkich, ścieki – 3,74 zł dla ludności, 5,55 zł dla przedsiębiorstw
– W Pabianicach: woda – 3,06 zł dla ludności, 3,10 zł dla przedsiębiorstw, ścieki – 6,08 zł dla ludności, 8,48 zł dla przedsiębiorstw.

Uzasadnienie podwyżki cen za dostarczanie wody i odbiór ścieków w Ozorkowie od 1 stycznia 2016 r.
Od 5 lat Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie podnosiło stawek za wodę i ścieki. Obecna zmiana taryfy jest podyktowana wzrostem kosztów amortyzacji z tytułu zrealizowanych inwestycji. Wieloletnie zaniechania poprzednich zarządów OPK dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spowodowały konieczność jej modernizacji i rozwoju .
W ostatnich 5 latach OPK było zobowiązane do modernizacji oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Należy podkreślić, że brak działań w tym zakresie poprzednich zarządów przedsiębiorstwa skumulował przeprowadzenie w krótkim czasie inwestycji na poziomie kilkudziesięciu milionów zł.
Decyzje Sanepidu i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wydane w 2010 r. wskazywały na konieczność modernizacji infrastruktury wodociągowej, co pociągało za sobą koszty. Kosztowna była także budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pd.-wsch. części miasta.
Po zakończeniu tych inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, OPK musiało naliczyć koszty amortyzacji. Wraz ze wzrostem majątku spółki (w postaci nowej infrastruktury) wzrosły też koszty eksploatacji (zużycie energii, podatki, opłaty środowiskowe).
To wszystko razem przełożyło się na zmianę stawek za odbiór ścieków i dostarczanie wody” – czytamy w odpowiedzi ozorkowskiego magistratu.
(stop)